Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 lutego 2018 r.

Pracodawcy krytycznie o projekcie nowej dyrektywy ws. warunków pracy

Przygotowywana dyrektywa ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy ma szczytne cele, ale w praktyce przyniesie znaczne zwiększenie obowiązków informacyjnych po stronie pracodawców – oceniają eksperci Pracodawców RP. Organizacja ostrzega, że efektem może być zbyt duża formalizacja zatrudnienia, co może odstraszać od legalnej pracy.

R E K L A M A

Jedną z propozycji, które budzą najwięcej kontrowersji, jest nowy katalog informacji udostępnianych pracownikom już w pierwszym dniu pracy. W projekcie unijnej dyrektywy przewidziano bowiem, że pracodawca będzie musiał przekazać nie tylko informacje nt. umowy i jej warunków, ale również szkoleń, do których prawo miałby mieć pracownik, oraz instytucji ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie w przypadku korzystania ze zmiennego harmonogramu pracy obowiązki obejmowałyby też informacje dotyczące przewidywanych godzin i dni pracy.

– Przygotowanie całego kompletu wymaganych przez dyrektywę informacji będzie stanowiło obciążenie biurokratyczne dla samego pracodawcy lub jego służb kadrowych. Proponowane rozwiązanie stanowi więc zaprzeczenie idei deregulacji i ograniczania barier administracyjnych po stronie przedsiębiorców. Co więcej, zgodnie z dyrektywą niedopełnienie obowiązków informacyjnych stanowiłoby podstawę do domniemania, że strony łączy umowa bezterminowa – mówi ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Krytycznie oceniane jest też projektowane rozwiązanie, zgodnie z którym przechodzenie do form zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi i bezpiecznymi warunkami pracy (np. na umowę bezterminową) ma być łatwiejsze. Pracodawcy będą mieć obowiązek udzielenia pracownikowi pisemnej odpowiedzi w takiej sprawie w ciągu 1-3 miesięcy.

– Taka regulacja nie tylko zwiększa formalizm w zatrudnieniu, ale stanowi również ingerencję w politykę personalną firmy – twierdzi Żukowska-Czaplicka.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach