Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


1 kwietnia 2011 r.

Prawo do odstąpienia od umowy po zmianie ceny spowodowanej wzrostem podatku VAT

Castorama w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT bezprawnie zastrzegała sobie w umowach zawieranych z konsumentami możliwość podwyższenia ceny za towar oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi montażu bez jednoczesnego przyznania uprawnienia do odstąpienia od umowy – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany praktyki.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zastrzeżenia UOKiK dotyczyły postanowień znajdujących się we wzorcu umownym określającym m.in. koszty i zakres montażu zakupionych towarów oraz zasady gwarancji. Przedsiębiorca w umowach oferowanych konsumentom zastrzegał sobie możliwość podwyższenia ceny za towar oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi montażu w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT, bez przyznania konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Jeśli pomiędzy datą zawarcia umowy a dokonaniem montażu nastąpiłby wzrost podatku VAT, to zgodnie z kwestionowanym postanowieniem Castorama, w chwili wystawiania faktury po wykonaniu usługi, byłaby uprawniona do podwyższenia uprzednio uzgodnionej ceny. Urząd podkreśla, że nie kwestionuje prawa do podwyższania ceny w przypadku zmiany podatku VAT, lecz zgodnie z prawem, w wypadku zmiany istotnych warunków umowy, np. ceny, konsument musi mieć prawo zrezygnowania z zakupu.

Ponadto przedsiębiorca nie informował, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, czyli prawa do składania reklamacji. Spółka zobowiązała się do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk. Prezes UOKiK nałożyła na nią wymóg wykonania zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji. Decyzja jest prawomocna. W przypadku niewykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją prezesa UOKiK, przedsiębiorca może zostać ukarany karą pieniężną do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

T.Sz., UOKiK
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach