Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


14 stycznia 2010 r.

Resort gospodarki rozpoczął konsultacje Programu Reformy Regulacji

Przedstawiciele środowiska przedsiębiorców pozytywnie ocenili projekt rządowego Programu Reformy Regulacji (PRR) zaprezentowany podczas wstępnych konsultacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki. Uznali, że dokument trafnie identyfikuje problemy i cele, jakie mają zostać osiągnięte dzięki wdrożeniu Programu, przedstawia też nowatorskie i systemowe podejście do reformy regulacji, zgodne z zaleceniami OECD i Komisji Europejskiej.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

– Unia Europejska od dawna promuje działania zmierzające do polepszenia regulacji i zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Trwała poprawa jakości prawa oraz ograniczenie barier dla przedsiębiorczości to także najistotniejsze założenia polskiego programu reform – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas spotkania na temat Programu Reformy Regulacji (PRR). Wicepremier podkreślił też znaczenie konsultacji społecznych w odniesieniu do opracowanego projektu zmian w stanowieniu prawa.

Przedstawiciele przedsiębiorców przedstawili własne postulaty do zaprezentowanego projektu. Wśród rozwiązań wymagających radykalnych zmian wskazali na Ocenę Skutków Regulacji (OSR). Według nich, w obecnej praktyce stanowienia prawa brak jest wnikliwej analizy wpływu proponowanych regulacji na poszczególne sfery aktywności społecznej. – Niewystarczająca jakość przygotowywanych OSR skutkuje wprowadzaniem w życie regulacji o niskiej jakości, dlatego niezbędne jest podjęcie działań mających na celu usprawnienie systemu ich tworzenia - podkreślał Marcin Matczak z kancelarii Domański Zakrzewski i Palinka. Zdaniem ekspertów, także opiniowanie projektów aktów prawnych powinno się odbywać na wszystkich etapach ich opracowywania.

Eksperci zwrócili również uwagę na konieczność przeprowadzenia szkoleń z zakresu PRR. Szkolić mieliby się nie tylko przedsiębiorcy, pracownicy administracji oraz posłowie, ale także przedstawiciele środowisk samorządowych i dziennikarze. Prof. Ewa Freyberg ze Szkoły Głównej Handlowej zachęcała do aktywnego zaangażowania się w projekt środowisk naukowych w tym szczególnie uczelni ekonomicznych i prawniczych. Jej zdaniem kluczowe jest docieranie z informacją na temat reformy regulacji do określonych grup społecznych oraz edukowanie ich w tym zakresie.

Uczestnicy konsultacji wskazali ponadto potrzebę wprowadzenia stałego monitoringu realizacji celów programu w czasie jego obowiązywania, co zapewni kontrolę spójności projektu z jego założeniami. – Należy w tym celu doprecyzować wskaźniki pomiaru, określić terminy, narzędzia oraz instytucję odpowiedzialną za wdrażanie programu – podkreślił Dionizy Smoleń, przedstawiciel firmy Deloitte.

Program Reformy Regulacji 2010-2011 ”Lepsze prawo” stanowi kontynuację Programu Reformy Regulacji 2006-2008 z sierpnia 2006 r. Jego celem jest stworzenie stabilnego procesu zarządzania legislacyjnego oraz ograniczanie barier dla przedsiębiorczości. Będzie on realizowany poprzez zmianę systemu stanowienia prawa, usprawnienie systemu oceny skutków regulacji, redukcję obciążeń administracyjnych oraz uproszczenie istniejących przepisów prawnych.

T.Sz., MGCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach