Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


27 grudnia 2006 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - krok 2 - Wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

Posiadanie numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) to obowiązek, który został na przedsiębiorców nałożony w ustawie o statystyce publicznej. Numeru REGON należy używać między innymi przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych. Bez numeru REGON nie załatwimy spraw w urzędzie skarbowym, banku czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. O dowód nadania numeru REGON będą nas również prosili dostawcy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Wniosek o nadanie numeru REGON

Wniosek można złożyć przy okazji składania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Organ ewidencyjny przekaże go do odpowiedniego urzędu statystycznego. Termin na dokonanie wpisu i wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni (pamiętaj o tym, że najpierw musisz zostać wpisany do ewidencji działalności gospodarczej). Wpis do rejestru jest bezpłatny, a po jego dokonaniu otrzymasz potwierdzenie wpisu. Potocznie właśnie to potwierdzenie nazywane jest regonem. Często spotkasz się z prośbą o przedstawienie regonu, kiedy będziesz po raz pierwszy kontaktował się z kontrahentami i różnymi instytucjami.

Jeżeli chciałbyś nieco przyspieszyć formalności początkowe, możesz złożyć wniosek samodzielnie - w oddziale wojewódzkim urzędu statystycznego lub w oddziale właściwym dla miejscowości, w której Twoja firma ma siedzibę.

Wniosek należy złożyć na druku RG-1, nie później niż 14 dni od daty uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Również po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę wpisu (lub skreślenie z rejestru) należy złożyć odrębny wniosek (wniosek o skreślenie z rejestru na drugu RG-2).

Do wniosku o wpis należy dołączyć decyzję w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wzór wniosku o wpis do rejestru REGON (format pdf, źródło: www.stat.gov.pl)

 

 

 

 

 

Informacje gromadzone w rejestrze REGON

W rejestrze gromadzone są następujące informacje:

 

  • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą — dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL),
  • forma prawna i forma własności,
  • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
  • data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności,
  • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
  • liczba pracujących oraz — w przypadku gospodarstw rolnych — powierzchnia ogólna i powierzchnia użytków rolnych,
  • informacje o jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i pkt 4 – 7.

 

Część danych znajdujących się w rejestrze REGON jest jawna i dostępna dla każdego zainteresowanego. Korzystanie z danych jest częściowo odpłatne. O szczegółach korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze napiszemy wkrótce.

R. Gabrysz

 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach