Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 stycznia 2007 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - krok 4 - rachunek bankowy

Dla wielu początkujących przedsiębiorców założenie rachunku bankowego to czysta formalność. Idą do znajdującego się w pobliżu banku, dowiadują się jakie dokumenty należy przynieść, sprawdzają czy opłaty nie są za wysokie i zakładają rachunek. Tymczasem, rachunek bankowy to nie tylko obowiązek. To przede wszystkim możliwość finansowania działalności i utrzymania płynności finansowej w trudnych sytuacjach - jeżeli Twoim partnerem będzie odpowiedni bank.

 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Rachunek bankowy będzie niezbędny

Konieczność posiadania rachunku bankowego wymuszają istniejące przepisy, narzucające obowiązek jego wykorzystania w kilku przypadkach.

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 

 • 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote, według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

 

W art. 61 ordynacji podatkowej nakazano zapłatę w formie przelewu podatków płaconych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisu nie stosuje się tylko w przypadku, kiedy zapłata dotyczy podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i w przypadku, gdy zapłata podatku jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy lub urzędowymi blankietami wekslowymi (do niedawna również znakami opłaty skarbowej, ale te zostały od 01.01.2007 r. zlikwidowane). Również w przypadku, kiedy podatnik wpłaca podatek płatnikowi lub inkasentowi nie musi tego dokonywać w formie przelewu.

Wybór banku

Kilka, czy kilkanaście godzin poświęconych na dokonanie prawidłowego wyboru banku będzie świetną inwestycją. Decydując się na dany bank powinieneś brać pod uwagę wiele czynników.

Dostępność usług dodatkowych banku

Każdy bank ma pewien pakiet usług standardowych, które dostępne są również w innych bankach. Gdyby korzystanie z banku sprowadzało się wyłącznie do nich, wybór banku oparlibyśmy na porównaniu opłat i prowizji. Tymczasem, dla przedsiębiorcy najważniejsze są usługi dodatkowe. Dlatego dokonując analizy usług konkretnego banku powinieneś zapytać o:

 

 • kredyt w rachunku bieżącym (nazywany też limitem czy debetem w rachunku),
 • dostępność kart kredytowych,
 • zasady, na jakich udzielane są przedsiębiorcom pożyczki gotówkowe,
 • zasady, na jakich udzielane są kredyty obrotowe i inwestycyjne,
 • dostępność gwarancji bankowych i zasady, na jakich można z nich korzystać,
 • inne usługi dostępne w banku.

 

Nie licz jednak na to, że znajdziesz bank, który początkującemu przedsiębiorcy nieposiadającemu zabezpieczeń udostępni od razu kredyt w rachunku czy kartę kredytową. Wstępna analiza oferty banków służy do tego, aby znaleźć taki, który rozpocznie udostępnianie produktów kredytowych po najkrótszym czasie i w którym zostanie zachowany korzystny stosunek dostępności produktów, czasu prowadzenia działalności po jakim są osiągalne i ceny tych produktów (czyli opłat, prowizji i odsetek).

Ceny

Wysokość opłat i prowizji w poszczególnych bankach może bardzo się od siebie różnić. Banki pobierają opłaty za rozmaite operacje. Część za wpłaty i wypłaty, za przelewy, za wyciągi, za potwierdzenia transakcji, za prowadzenie rachunku, za wydanie i obsługę kart itp. Musisz zastanowić się jaki typ operacji będzie najczęściej wykonywany w Twojej firmie - i od tego uzależniać wybór właściwego banku. Pamiętaj jednak, że różnica w koszcie miesięcznego utrzymania rachunku wynosząca kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych może się okazać niewielka w momencie, kiedy konieczny jest szybki dostęp do bankowych usług dodatkowych (czyli najczęściej po prostu do pieniędzy pożyczanych przez bank).

Lokalizacja i dostępność oddziałów i bankomatów

Coraz więcej transakcji dokonuje się poza oddziałami banków. Pieniądze wypłaca się z bankomatów (często się również do nich wpłaca), transakcje przeprowadza się z pomocą internetu, a sprawy bieżące omawia się z pracownikami banku przez telefon. Dlatego oddalenie oddziału od miejsca wykonywania działalności nie ma już takiego znaczenia. Na pewno jednak warto zwrócić uwagę na dostępność bankomatów naszego konkretnego banku i na prowizje, jakie pobierane są przy wypłatach gotówki z bankomatów należących do innej sieci.

Dostępność i jakość usług internetowych

Trudno obecnie wyobrazić sobie prowadzenie własnego przedsiębiorstwa bez wykorzystania internetu. Dotyczy to również bankowości. Możliwość wykonania przelewu bez konieczności odwiedzania banku oraz mnogość narzędzi dodatkowych, udostępnianych przez banki w swoich serwisach internetowych pozwalają w sposób rzeczywisty ograniczyć koszty i czas, poświęcone na regulowanie płatności. Dlatego przy wyborze banku należy zapoznać się z udostępnionym przez niego systemem bankowości internetowej. Służą do tego dostępne wersje demo i opisy na stronach banków. Postaraj się zweryfikować w praktyce opowieści handlowców przekonujących Cię do założenia rachunku w ich banku.


Specjalizacja

Sektor bankowy w Polsce w dalszym ciągu znajduje się na początkowym etapie swojego rozwoju. Dają się już jednak zauważyć pewne oznaki postępu - specjalizacja i segmentacja rynku. Coraz więcej banków tworzy osobne departamenty do obsługi przedsiębiorstw z sektora MŚP. Część powołuje nawet wyspecjalizowane podmioty. Na rynku małych i średnich przedsiębiorstw zaczyna się pomiędzy bankami konkurencja. I jako początkujący przedsiębiorca masz obowiązek to wykorzystać. Szukaj banku, który specjalizuje się w obsłudze podmiotów takich jak Twój oraz który prawidłowo i z wyprzedzeniem będzie potrafił rozpoznać Twoje potrzeby. 

 

Jaka kolejność - bank czy pieczątka

To problem, który pojawia się przy rozpoczęciu działalności. Dobrze byłoby na pieczątce umieścić numer rachunku bankowego. Jednak bank poprosi o wzór stempla firmy do karty wzorów podpisów - co oznaczałoby, że w pierwszej kolejności należy zamówić pieczęć firmową. Ten problem można rozwiązać na dwa sposoby: 

 

 • rezygnując z posługiwania się pieczęcią w banku (jest taka możliwość, zlecenia potwierdza się wtedy jedynie podpisem),
 • prosząc bank, aby podał numer rachunku przed jego udostępnieniem (wtedy po otrzymaniu pieczęci, co trwa zwykle kilkadziesiąt godzin można ją wykorzystać na karcie wzorów podpisów).

 

Kiedy nie ma jeszcze NIP

Podobny problem wystąpi w przypadku przedsiębiorcy lub spółki, którzy nie mają jeszcze nadanego numeru NIP. Bank z pewnością go zażąda. A składając wniosek o nadanie numeru NIP trzeba podać numer rachunku bankowego (oczywiście, jeżeli się go posiada). Procedura będzie więc wyglądać następująco:

 

 • składamy wniosek o nadanie numeru NIP, nie podając numeru rachunku bankowego,
 • po otrzymaniu NIP zakładamy rachunek,
 • składamy NIP aktualizacyjny.

 

Można by postąpić dużo prościej - podobnie jak w przypadku braku pieczęci. Niektóre banki w takich sytuacjach udostępniają numer rachunku, który można podać we wniosku o nadanie NIP. Niestety, urząd skarbowy będzie domagał się przedstawienia dokumentu poświadczającego zawarcie umowy z bankiem. Jeśli bank bez numeru NIP wyda umowę (a później umowę uzupełni) - można żądanie urzędu skarbowego spełnić. Jeżeli nie - trzeba będzie postąpić jak opisałem powyżej.


R. Gabrysz

 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach