Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


8 lutego 2018 r.

RPP nie zmienia wysokości stóp procentowych

Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada przewiduje, że w przyszłych kwartałach w Polsce utrzymana zostanie korzystna koniunktura. Korekta wysokości stóp jest nadal mało prawdopodobna.

R E K L A M A

Jak wskazuje RPP, na świecie trwa wyraźna poprawa koniunktury, a jednocześnie inflacja jest wciąż umiarkowana. Podobnie jest także w Polsce, gdzie – zgodnie ze wstępnymi szacunkami – wzrost PKB wyniósł w ubiegłym roku 4,6 proc. Średnioroczna inflacja wyniosła natomiast 2 proc.

„Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez RPP.

Aktualne prognozy zakładają, że kolejne kwartały przyniosą utrzymanie pozytywnej koniunktury w polskiej gospodarce. Przy tym dynamika PKB Polski ma być minimalnie niższa względem II połowy 2017 r.

„Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – wskazuje RPP.

Poszczególne stopy procentowe wynoszą obecnie (w skali roku): stopa referencyjna – 1,50 proc.; stopa lombardowa – 2,50 proc.; stopa depozytowa – 0,50 proc.; stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach