Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


11 stycznia 2018 r.

RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian

Aktualny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu – wynika z informacji przedstawionej w środę przez Radę Polityki Pieniężnej po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Stopa referencyjna wynosi w efekcie wciąż 1,50 proc.

R E K L A M A

Po styczniowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Najprawdopodobniej taki stan utrzyma się też w kolejnych miesiącach, ponieważ członkowie RPP wskazali, że przypuszczalnie nie będzie konieczności zmiany obecnego poziomu stóp.

Rada wskazała po posiedzeniu, że w gospodarce światowej trwa poprawa koniunktury, a strefa euro sygnalizuje dalsze ożywienie. Dobra koniunktura utrzymuje się też w Stanach Zjednoczonych, a z niższą dynamiką aktywności gospodarczej zmagają się z kolei Chiny. Równocześnie inflacja pozostaje za granicą na umiarkowanym poziomie.

W Polsce dane wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury. Jak przewiduje RPP, pozytywna koniunktura utrzyma się również w kolejnych kwartałach, a dynamika cen konsumpcyjnych powinna kształtować się na stosunkowo umiarkowanym poziomie.

„Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – czytamy w komunikacie RPP.

Poszczególne stopy procentowe wynoszą obecnie (w skali roku): stopa referencyjna – 1,50 proc.; stopa lombardowa – 2,50 proc.; stopa depozytowa – 0,50 proc.; stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach