Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


6 grudnia 2017 r.

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o dokumentach publicznych

W Polsce powstanie nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych – zapowiada rząd, którzy przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o dokumentach publicznych. Nowa ustawa ma docelowo wprowadzić rozwiązania pozwalające na skuteczniejszą ochronę przed fałszowaniem oraz wykorzystywaniem dokumentów w działalności przestępczej.

R E K L A M A

Jak informuje resort spraw wewnętrznych i administracji, między 2010 a 2015 r. w Polsce stwierdzono ponad 360 tys. przestępstw przeciwko dokumentom. Fałszerstwa odnoszą się do większości rodzajów dokumentów.

„Do najczęściej spotykanych przestępstw związanych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów należą: wyłudzenia kredytów i towarów, przestępstwa związane z obrotem towarowym z zagranicą, obrót kradzionymi samochodami. Zjawisku przestępczości gospodarczej bardzo często towarzyszą też przestępstwa związane z tworzeniem fikcyjnej tożsamości na podstawie sfałszowanych dokumentów” – czytamy w rządowym komunikacie.

W projekcie przewidziano ujednolicenie zasad i standardów dotyczących systemu zabezpieczeń dokumentów – obecnie przepisy tego typu znajdują się w niemal 400 osobnych aktach prawnych. Za sprawy związane z bezpieczeństwem dokumentów publicznych odpowiadać ma bezpośrednio resort spraw wewnętrznych i administracji. Ministerstwo ma brać udział m.in. w procedurze opracowywania wzorów dokumentów, analizie przypadków fałszerstw oraz współpracować z międzynarodowymi organizacjami.

Autorzy projektu zaproponowali podzielenie dokumentów publicznych na kilka kategorii i określenie dla każdej z nich minimalnych zabezpieczeń. W pierwszej kategorii znaleźć mają się np. dowody osobiste, paszporty, dokumenty wydawana przez urzędy stanu cywilnego oraz dokumenty wynikające z czynności notarialnych.

„Projekt ustawy określa także zasady wytwarzania blankietów dokumentów publicznych. Przyjęto, że blankiety dokumentów publicznych najistotniejszych ze względu na bezpieczeństwo państwa będą wytwarzane przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie blankietów dokumentów i druków zabezpieczonych. Wskazano także wymagania związane z bezpieczeństwem wytwarzania dokumentów drugiej i trzeciej kategorii” – wskazuje rząd.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – projekt ustawy o dokumentach publicznych. Projekt został przyjęty przez rząd 5 grudnia 2018 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach