Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


10 stycznia 2018 r.

Rząd zapowiada ułatwienia dla pracujących rodziców niepełnosprawnych dzieci

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji dotyczący wdrożenia programu „Za życiem”. Wśród zaproponowanych zmian znalazły się m.in. ułatwienia dotyczące pracy rodziców niepełnosprawnych dzieci. Zmiany mają umożliwić takim rodzicom swobodniejsze korzystanie z elastycznych form zatrudnienia.

R E K L A M A

Nowela ma realizować drugi etap Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

„Zawiera on kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, a także usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego” – wskazuje rząd.

W projekcie zaproponowano m.in. rozszerzenie katalogu pracodawców, względem których stosuje się obniżony (2 proc.) wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wykaz ma objąć także publiczne/niepubliczne przedszkola, kluby dziecięce, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki adopcyjne.

Wprowadzona ma zostać również możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia (ruchomych godzin pracy, pracy przerywanej i telepracy) – na wniosek wiążący pracodawcę, który co do zasady nie będzie mógł odmówić takiej formy zatrudnienia. Z takich form korzystać będą mogli: – pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej (w przypadku ciąży powikłanej); – pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu; – pracownik-rodzic dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

„Z uprawnień kierowanych do pracowników-rodziców można będzie korzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat, a także po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Oznacza to, że z nowych uprawnień będą mogli korzystać pracownicy opiekujący się dorosłym dzieckiem, bo przyjęto, że upośledzenie czy niepełnosprawność mają charakter trwały” – tłumaczy rząd.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 9 stycznia 2018 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach