Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


14 marca 2011 r.

Skuteczniejsza ochrona konsumentów w UE

W 2010 r. nastąpiła poprawa sytuacji konsumentów w prawie wszystkich państwach UE w porównaniu z 2009 r. - uznała Komisja Europejska. Roczny indeks sytuacji konsumentów mierzy się na podstawie zaufania konsumentów do władz, organizacji pozarządowych i sprzedawców detalicznych oraz skuteczności w rozstrzyganiu sporów. Tablica wyników dla rynków konsumenckich potwierdza także rosnącą przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym, pomimo możliwości, jakie oferują zakupy za granicą pod względem wyboru i oszczędności.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

– Obawy konsumentów przed transgranicznymi zakupami przez Internet na ogół znikają po dokonaniu takich zakupów i związanym z tym pozytywnym doświadczeniu. Wyniki badania potwierdzają jednak, że czeka nas jeszcze dużo pracy nad zniesieniem pozostających barier w transgranicznym handlu elektronicznym, dla dobra europejskiej gospodarki oraz europejskich konsumentów i przedsiębiorstw – powiedział John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Tablica wyników dla rynków konsumenckich dostarcza informacji i sygnałów ostrzegawczych na temat funkcjonowania jednolitego rynku z punktu widzenia konsumentów UE pod względem możliwości wyboru, cen i poziomu zadowolenia. Wiosenna edycja tablicy wyników dla rynków konsumenckich poświęcona jest integracji rynku detalicznego oraz krajowej sytuacji konsumentów.

Dane tablicy wyników dla rynków konsumenckich pochodzą z badań sondażowych z udziałem konsumentów i sprzedawców detalicznych, a także z danych statystycznych takich jak poziom dochodów. Indeks sytuacji konsumentów określają takie czynniki jak skuteczność rozstrzygania sporów i rozpatrywania skarg, zaufanie konsumentów do władz, sprzedawców detalicznych, reklamodawców i organizacji konsumenckich oraz jakość uregulowań prawnych.

Indeks za rok 2010 świadczy o tym, że sytuacja konsumentów poprawiła się w porównaniu z 2009 r., kiedy nastąpiło jej gwałtowne pogorszenie, i w większości państw osiągnęła poziom porównywalny lub lepszy od notowanego w 2008 r. Sytuacja konsumentów jest najlepsza w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Austrii, Finlandii, Holandii, Włoszech, Danii, Niemczech, Belgii i Szwecji. Wszystkie te państwa znalazły się powyżej średniej UE.

Tablica wyników dla rynków konsumenckich pokazuje stały wzrost krajowego handlu elektronicznego: w 2010 r. 36 proc. konsumentów w UE dokonało zakupów przez Internet od sprzedawców krajowych (34 proc. w 2009 r.). Transgraniczny handel elektroniczny rozwija się jednak bardzo powoli (9 proc. konsumentów w 2010 r. w porównaniu z 8 proc. w 2009 r.). Należy więc dołożyć więcej starań, aby wypełnić cel europejskiej agendy cyfrowej (20 proc. do 2015 r.).

Wśród konsumentów, którzy nigdy nie dokonali zakupu przez Internet z zagranicy, 62 proc. obawia się oszustw, 59 proc. nie wie, co zrobić, jeśli pojawią się problemy, 49 proc. zniechęcają spodziewane problemy z dostawą. Obawy te pojawiają się jednak znacznie rzadziej wśród konsumentów, którzy w rzeczywistości dokonali już takich zakupów (odpowiednio: 34, 30 i 20 proc.).

Odsetek sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają swoje towary do innych państw UE, zmniejszył się do 22 proc. w 2010 r. (25 proc. w 2009 r.), pomimo znaczących korzyści z handlu transgranicznego: 56 proc. szacuje, że ponad 10 proc. ich sprzedaży przez internet trafia do innych państw UE.

T.Sz., KE
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach