Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


4 września 2008 r.

Stan majątkowy posłów PO za 2007 r. (część 8)

Od sierpnia 2001 r. oświadczenia majątkowe składane przez parlamentarzystów na początku i końcu kadencji oraz w kwietniu każdego roku są jawne. Każdy może je przeglądać na sejmowych stronach WWW posłów i senatorów. W kwietniu 2008 r. parlamentarzyści złożyli oświadczenia, w których określili stan swojego majątku na 31 grudnia 2007 r. W artykule przedstawiamy stan majątkowy posłów (w kolejności alfabetycznej) zrzeszonych w klubie poselskim Platformy Obywatelskiej.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

IZABELA KATARZYNA MRZYGŁOCKA urodziła się 20 maja 1959 r. w Wałbrzychu. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.

Pracowała m.in. jako starszy inspektor w Biurze ds. Restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego oraz zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Przez dwa lata prowadziła własna działalność gospodarczą.

W latach 1998 – 2005 była radną wałbrzyskiej rady miejskiej. Do 2004 r. należała do Unii Wolności. Obecnie związana jest z Platformą. Zasiada w zarządzie powiatu wałbrzyskiego partii.

W 2005 r. po raz pierwszy dostała się do Sejmu. Dwa lata później w okręgu wałbrzyskim zdobyła 18 523 głosy. Posłanka uczestniczy w pracach Komisji Gospodarki oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przewodniczy m.in. Podkomisji stałej ds. rynku pracy.

W skład majątku Izabeli Mrzygłockiej wchodzą dwa mieszkania (82,48 m2 i 32,8 m2) warte 281 700 zł, dwa budynki użytkowe (321,5 m2 i 156,8 m2) o łącznej wartości 263 000 zł oraz 2-letni Citroen C3.

Oprócz tego posłanka posiada 5000 zł i 135 € środków pieniężnych, ubezpieczenie z funduszem kapitałowym na kwotę 8724,16 zł, a także 248 udziałów Przedsiębiorstwa Elektro-Energetycznego Metrolog Sp. z o.o. Cały majątek objęty jest wspólnością małżeńską.

W 2007 r. parlamentarzystka zarobiła 116 037,60 zł (wynagrodzenie ze stosunku pracy, w tym uposażenie poselskie). Dieta poselska wyniosła 29 009,40 zł, dieta z tytułu działalności w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP – 22 950 zł.

Zadłużenie posłanki w ubiegłym roku sięgnęło 377 070 zł (siedem kredytów w BZ WBK, Kredyt Banku i MultiBanku).


JOANNA MUCHA urodziła się 12 kwietnia 1976 r. w Płońsku. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest mężatką, ma dwóch synów.

To jej pierwsza kadencja sejmowa. Przed objęciem mandatu pracowała jako nauczyciel akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W wyborach w 2007 r. w okręgu lubelskim poparło ją 21 028 wyborców. Działa w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz w Komisji Zdrowia.

Od 2002 r. należy do PO. Jest współautorką projektu „Akademia Janusza Palikota”.

Majątek Joanny Muchy stanowi mieszkanie o powierzchni 75 m2 warte 400 000 zł oraz 6600,87 zł oszczędności.

W 2007 r. źródłem dochodów posłanki była praca w KUL – 19 145,31 zł, działalność w Sejmie – 14 494,46 zł uposażenia i 4512,58 zł diety, działalność w Fundacji Janusza Palikota – 4830 zł. Dodatkowy dochód wyniósł 1285 zł.

Parlamentarzystka spłaca kredyt mieszkaniowy w banku Millennium, w wysokości 38 969,79 franków szwajcarskich.


JAN MUSIAŁ urodził się 5 lutego 1955 r. w Bochni. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Żonaty.

Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą. Od 1998 r. był burmistrzem Brzeska. W 2007 r. zdobył mandat poselski. W okręgu tarnowskim zagłosowało na niego 7705 wyborców. Poseł uczestniczy w pracach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Zdrowia.

Do Jana Musiała należy dom o powierzchni 163 m2 wart 260 000 zł, 5-letni Ford Focus oraz ubezpieczenie uniwersalne w CU na kwotę 30 552,19 zł. Majątek objęty jest wspólnością małżeńską.

Działka (0,9486 ha), na której stoi wymieniony dom, budynek gospodarczy (132 m2) i garaż (16 m2) stanowią własność odrębną żony posła.

W 2007 r. dochody parlamentarzysty pochodziły z działalności samorządowej – 105 239,52 zł (wynagrodzenie z Urzędu Miejskiego w Brzesku) oraz z pracy w Sejmie – 19 477,05 zł.

Poseł jest zadłużony na łączną kwotę 28 244 zł (kredyt odnawialny i gotówkowy w PKO BP oraz kredyt na zakup okien).


TADEUSZ NAGUSZEWSKI urodził się 1 czerwca 1954 r. w Elblągu. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalizację w zakresie gastroenterologii. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Od początku lat 80. pracował w placówkach elbląskiej służby zdrowia. W 1994 r. został ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych, a w 1998 r. dyrektorem ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Jest współtwórcą Samorządu Lekarskiego w Polsce.

W latach 1998 – 2007 sprawował mandat radnego elbląskiej rady miejskiej, w 2006 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego rady.

Z Platformą Obywatelską związany jest od 2001 r. W ostatnich wyborach parlamentarnych w okręgu elbląskim otrzymał 15 577 głosów. To jego pierwsza kadencja sejmowa. Poseł zasiada w Komisji Zdrowia oraz w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Tadeusz Naguszewski posiada mieszkanie o powierzchni 70 m2 (w oświadczeniu brak informacji o wartości lokalu), dwa Mercedesy C z 1996 r. i 2002 r. oraz środki pieniężne w wysokości 70 000 zł i 500 €. Współwłaścicielką majątku jest żona posła.

Ze stosunku pracy w ubiegłym roku parlamentarzysta otrzymał 167 078 zł, z tytułu diet – 22 015,90 zł diety radnego oraz 4513 zł diety poselskiej. Własna działalność gospodarcza (gabinet lekarski) przyniosła mu 2800 zł. Dodatkowy dochód wyniósł 2856,65 zł.


WITOLD NAMYŚLAK urodził się 22 września 1959 r. w Ostaszewie. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego i zamówień publicznych. Żonaty, ma dwóch synów.

Od 1993 do 1998 r. był burmistrzem Lęborka, a następnie członkiem zarządu i wicemarszałkiem województwa pomorskiego. W latach 2002 – 2007 ponownie sprawował funkcję burmistrza.

W 2007 r. dostał się do Sejmu. W okręgu gdyńsko-słupskim zdobył 9441 głosów. Poseł jest członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Majątek Witolda Namyślaka objęty jest wspólnością małżeńską. W jego skład wchodzą trzy mieszkania (67 m2, 40 m2 i 32,6 m2) warte w sumie 370 000 zł oraz garaż (18 m2) wart 13 000 zł.

Poseł jeździ 7-letnim Citroenem Xsarą. Posiada jednostki w funduszu inwestycyjnym i emerytalnym na łączną kwotę 29 100 zł.

Dochody parlamentarzysty w 2007 r. pochodziły z działalności samorządowej i sejmowej. Było to 132 323,08 zł wynagrodzenia (w tym uposażenie poselskie) i 4512,58 zł diety.

Poseł spłaca dwa kredyty w Pekao S.A. w łącznej kwocie 52 945 zł. Do spłaty pozostało 34 000 zł.


SŁAWOMIR NEUMANN urodził się 30 kwietnia 1968 r. w Starogardzie Gdańskim. Ukończył studia na Wydziale Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest żonaty, ma cztery córki.

Pracował jako kierownik oddziału w jednym ze starogardzkich banków. W latach 1994 – 1998 był radnym starogardzkiej rady miejskiej oraz członkiem zarządu miasta. Od 2002 do 2007 r. pełnił funkcję radnego powiatu i starosty starogardzkiego.

Przewodniczy zarządowi powiatowemu Platformy w Starogardzie Gdańskim, należy m.in. do Rady Krajowej PO. W Sejmie po raz pierwszy. W wyborach w 2007 r. w okręgu gdańskim poparło go 11 742 wyborców. Poseł zasiada w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Sławomir Neumann jest właścicielem domu (76 m2), mieszkania (35 m2), garażu (18 m2) oraz historycznego domu drewnianego „Chata kociewska”. Nieruchomości, których łączna wartość to 350 000 zł, objęte są małżeńską wspólnotą majątkową. Do posła należy również 13 000 zł oszczędności oraz dwa samochody: BMW 525 z 1998 r. i Mazda Jazz z 2006 r.

Z tytułu pracy w starostwie powiatowym parlamentarzysta w ubiegłym roku osiągnął 135 963,78 zł. Działalność w Kancelarii Sejmu przyniosła mu 21 749,47 zł.

Zadłużenie posła sięgnęło 128 000 zł (cztery kredyty: hipoteczny, samochodowy, odnawialny i konsumpcyjny).


STEFAN NIESIOŁOWSKI urodził się 4 lutego 1944 r. w Kałęczewie. Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł profesora zwyczajnego. Jest żonaty, ma córkę.

Był posłem X, I i III kadencji Sejmu oraz senatorem VI kadencji Senatu. W ostatnich wyborach parlamentarnych w okręgu lubuskim zdobył 69 385 głosów. Obecnie jest wicemarszałkiem Sejmu.

Działał w opozycji antykomunistycznej. Był m.in. członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współpracował z Komitetem Obrony Robotników, należał do NSZZ „Solidarność". Aresztowany i więziony w stanie wojennym.

Współzakładał Zjednoczone Chrześcijaństwo Narodowe. W 2001 r. wraz ze Zbigniewem Romaszewskim i Janem Rulewskim współtworzył ugrupowanie Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość.

Jest nauczycielem akademickim w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. Działa w wielu organizacjach, m.in. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Katolickich, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez rząd londyński. W 2007 r. zwyciężył w plebiscycie programu „Szkło kontaktowe” (TVN24).

Majątek Stefana Niesiołowskiego stanowi mieszkanie o powierzchni 85 m2 warte 200 000 zł, samochód Nissan Note z 2006 r. (współwłasność z córką) oraz trzy działki: rekreacyjna (2000 m2 z domkiem letniskowym), budowlana (3000 m2, współwłasność z córką) i rolna (5000 m2), warte 570 000 zł.

Oprócz tego wicemarszałek posiada 8000 $ środków pieniężnych i polisę ubezpieczeniową na życie o wartości 28 000 zł. Majątek objęty jest wspólnością małżeńską.

Dochody parlamentarzysty w 2007 r. pochodziły głównie z pracy w Sejmie. Poseł – jak zaznaczył w oświadczeniu majątkowym – otrzymał „pełne uposażenie poselskie, dietę i dodatek funkcyjny”. Dochody czerpał również z praw autorskich, zleceń, umów o dzieło.

Stefan Niesiołowski spłaca pożyczkę w wysokości 48 000 zł, zaciągniętą od najbliższej rodziny na zakup działki rolnej.


SŁAWOMIR NITRAS urodził się 26 kwietnia 1973 r. w Połczynie-Zdroju. Jest magistrem politologii. Ukończył Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Żonaty, ma dwie córki.

Po studiach pracował jako asystent w Instytucie Politologii i Filozofii US. Następnie był dyrektorem gabinetu wojewody koszalińskiego. Od 1999 do 2002 r. zasiadał w zarządzie Koszalińskich Kopalni Surowców Mineralnych Kruszywa Koszalin S.A. Do 2005 r. prowadził własną działalność gospodarczą.

Należał do Unii Polityki Realnej i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 2001 r. wstąpił do Platformy. Przewodniczy PO w Szczecinie.

W latach 1998 – 2002 był radnym sejmiku zachodniopomorskiego. Od 2005 r. jest posłem. W ostatnich wyborach w okręgu szczecińskim zagłosowało na niego 65 776 wyborców. Parlamentarzysta uczestniczy w pracach Komisji Skarbu Państwa. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki.

Sławomir Nitras jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 84 m2 wartego 500 000 zł. Do posła należy 49 000 zł i 6000 € środków pieniężnych. Parlamentarzysta użytkuje samochód Audi A6 z 2004 r. Właścicielką pojazdu wartego 100 000 zł jest żona posła.

W 2007 r. wyłącznym źródłem dochodu Sławomira Nitrasa była działalność sejmowa. Z tytułu pracy w Sejmie poseł otrzymał 115 070,61 zł uposażenia i 28 767,66 zł diety.

Parlamentarzysta spłaca kredyt mieszkaniowy w Pekao S.A. o wartości 310 000 zł (do spłaty pozostało mu jeszcze 304 044,75 zł) oraz pożyczkę z Sejmu, zaciągniętą na remont mieszkania, na kwotę 20 000 zł.


SŁAWOMIR NOWAK urodził się 11 grudnia 1974 r. w Gdańsku. Ukończył stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz zarządzanie na Wydziale Administracyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Na studiach założył własną firmę reklamową, następnie był prezesem zarządu agencji reklamowej Signum. W 2002 r. został wiceprezesem Radia Gdańsk.

Działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym i w Unii Wolności. Od 2001 r. związany jest z Platformą. W 2004 r. objął mandat poselski po Januszu Lewandowskim, wybranym do Parlamentu Europejskiego. W 2005 r. został posłem V kadencji Sejmu. Dwa lata później w okręgu gdańskim poparcia udzieliło mu 65 993 wyborców.

Obecnie jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szefem Gabinetu Politycznego Premiera Donalda Tuska.

Sławomir Nowak posiada 70 000 zł oszczędności, Opla Vectrę z 2003 r. oraz mieszkanie o powierzchni 139 m2 warte 516 124,91 zł (plus miejsce w hali garażowej, 20 781,04 zł).

Działalność parlamentarna przyniosła posłowi w ubiegłym roku 105 723,14 zł uposażenia i 29 244,94 zł diety, praca w KPRM – 16 050,59 zł.

Pod koniec 2007 r. poseł był zadłużony w Polbanku EFG na kwotę 450 000 zł (kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości 486 000 zł).


TOMASZ PIOTR NOWAK urodził się 22 grudnia 1956 r. w Kwidzynie. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

W latach 1979 – 1986 pracował jako instruktor teatralny w Wojewódzkim Domu Kultury w Koninie, a następnie do 1992 r. jako kierownik Górniczego Domu Kultury. Od 1990 r. prowadził własną działalność gospodarczą.

W 2001 r. przystąpił do Platformy. Od 2003 r. jest wiceprzewodniczącym zarządu wielkopolskiego partii w Poznaniu.

To jego druga kadencja sejmowa. W wyborach w 2007 r. w okręgu konińskim uzyskał 28 279 głosów. Poseł jest członkiem Komisji Gospodarki, wiceprzewodniczącym Podkomisji stałej ds. energetyki.

Tomasz Nowak jest współwłaścicielem domu (263,4 m2) wartego 320 000 zł, garażu (51 m2, 20 000 zł) oraz 2-letniego Peugeota 206. Oprócz tego poseł posiada 8000 zł środków pieniężnych, ubezpieczenie emerytalne (III filar) na kwotę 56 898,26 zł i 9000 zł w funduszu.

Głównym źródłem dochodu parlamentarzysty w 2007 r. była działalność sejmowa, która przyniosła mu odpowiednio 115 715,27 zł uposażenia i 29 009,40 zł diety.

Poseł spłaca kredyt hipoteczno-budowlany w wysokości 121 000 zł.


ANDRZEJ NOWAKOWSKI urodził się 23 października 1971 r. w Sierpcu. Jest magistrem filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Żonaty, ma troje dzieci.

W Sejmie po raz pierwszy. Przed objęciem mandatu poselskiego pracował jako nauczyciel w jednym z liceów Płocka. W latach 2002 – 2007 był radnym płockiej rady miasta. W 2006 r. bezskutecznie kandydował na stanowisko prezydenta Płocka.

Działał w Unii Polityki Realnej. W 2005 r. związał się z Platformą. W wyborach w 2007 r. w okręgu płockim poparło go 11 608 wyborców. Poseł uczestniczy w pracach Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

Majątek Andrzeja Nowakowskiego objęty jest wspólnością małżeńską. W jego skład wchodzi dom o powierzchni 250 m2 wart 450 000 zł (współwłasność z bratem), Ford Galaxy z 1998 r. i Volkswagen Polo z 1996 r.

W 2007 r. poseł otrzymał 38 415 zł wynagrodzenia za pracę w szkole, 14 095 zł diety radnego, 20 775 zł uposażenia poselskiego i 4375 zł diety poselskiej. Dodatkowy dochód wyniósł 754 zł.


MIROSŁAWA NYKIEL urodziła się 23 września 1953 r. w Wańkowej. Ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jest mężatką, ma troje dzieci.

Od 1973 do 1990 r. była pracownikiem kultury i nauczycielem języka polskiego. W latach 90. pracowała w Ruch S.A. – pełniła funkcję prezesa zarządu firmy. Następnie kierowała Edukacyjnym Centrum Biznesu w Bielsku-Białej.

W 2005 r. została senatorem VI kadencji. W wyborach w 2007 r. zdobyła mandat poselski, otrzymując w okręgu bialskim 33 180 głosów. Zasiada w Komisji Gospodarki oraz w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Należy do NSZZ „Solidarność”. Założyła Beskidzką Inicjatywę Lokalną. Działa na rzecz Polonii we Wspólnocie Polskiej i Radzie programowej TV Polonia.

Majątek Mirosławy Nykiel stanowią przede wszystkim nieruchomości. Posłanka jest właścicielką domu (168 m2), mieszkania (36,36 m2) i działki (0,064 ha). Wartość nieruchomości to 670 000 zł. Majątek uzupełniają trzy samochody: Ford Focus z 2003 r., Renault Scenic z 2002 r. i Renault Kangoo z 2007 r. (własność męża) oraz meble warte 30 000 zł.

Źródłem dochodu parlamentarzystki w 2007 r. była głównie działalność parlamentarna. Z tytułu pracy w Senacie Mirosława Nykiel uzyskała 116 789,30 zł uposażenia i 24 773,21 zł diety, z tytułu działalności w Sejmie – 20 854,49 zł uposażenia i 4512,58 zł diety. Wynajem mieszkania przyniósł 4200 zł. Dodatkowo posłanka zarobiła 5814,20 zł.

Parlamentarzystka spłaca kredyt hipoteczny w GE Money Banku w wysokości 150 655,62 franków szwajcarskich oraz trzy kredyty w złotych – na łączną kwotę 143 866,29 zł.


MARZENA OKŁA-DREWNOWICZ urodziła się 20 maja 1972 r. w Skarżysku-Kamiennej. Ukończyła studia z zakresu socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.

To jej pierwsza kadencja sejmowa. Przed objęciem mandatu pracowała m.in. jako zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz jako nauczyciel w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i wykładowca w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych.

W 2006 r. została radną sejmiku świętokrzyskiego. W 2007 r. w okręgu kieleckim poparcia udzieliło jej 7151 wyborców. W sejmie posłanka uczestniczy w pracach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Marzena Okła-Drewnowicz posiada majątek odrębny. Stanowi go mieszkanie o powierzchni 62 m2 warte 120 000 zł.

Dochód posłanki w ubiegłym roku wyniósł w sumie 84 404,84 zł. Parlamentarzystka spłaca kredyt hipoteczny w kwocie 50 000 zł.


ALICJA OLECHOWSKA urodziła się 10 lutego 1956 r. w Grodzisku Mazowieckim. Z zawodu jest technikiem budowlanym. Zrobiła licencjat na w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji. Ma córkę.

Od początku lat 80. prowadziła własną działalność gospodarczą w branży budownictwa.

W 2001 r. przystąpiła do Platformy i po raz pierwszy dostała się do Sejmu. Była posłanką IV i V kadencji. W ostatnich wyborach w okręgu podwarszawskim zagłosowało na nią 6461 wyborców. Posłanka działa w Komisji Gospodarki oraz w Komisji Skarbu Państwa.

Do Alicji Olechowskiej należy 40 000 zł oszczędności, Opel Corsa z 2002 r., dom o powierzchni 160 m2 wart 400 000 zł oraz dwie nieruchomości (1044 m2 i 100 m2) warte w sumie 250 000 zł (druga nieruchomość – współwłasność).

Działalność sejmowa przyniosła posłance w ubiegłym roku 115 070,61 zł uposażenia i 29 171,62 zł diety, wynajem lokalu użytkowego – 7000 zł, umowa zlecenie – 99,90 zł.


DANUTA OLEJNICZAK urodziła się 1 kwietnia 1952 r. w Słupsku. Posiada wykształcenie średnie ogólne.

Jest prywatnym przedsiębiorcą. Do momentu objęcia mandatu posła w 2007 r. prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie badań opinii publicznej. Za działalność charytatywną została odznaczona m.in. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Od 2004 r. należy do Platformy. Kandydując w okręgu koszalińskim, w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała 11 631 głosów. Zasiada w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz w Komisji Ustawodawczej.

W skład majątku posłanki wchodzi 6200 zł oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 60 m2 (współwłasność z osobą trzecią) warte 240 000 zł.

Uposażenie i dieta poselska w 2007 r. przyniosły parlamentarzystce 19 537,60 zł, umowy o dzieło i zlecenia – 5358,65 zł, własna działalność gospodarcza – 3020,76 zł.

Zadłużenie Danuty Olejniczak w ubiegłym roku sięgnęło 13 232 franków szwajcarskich (kredyt hipoteczny na remont mieszkania w PKO BP w wysokości 29 780 franków szwajcarskich) oraz 11 870 zł (zaległe zobowiązania w ZUS). Limit w koncie (ROR) wyniósł 65 000 zł.


Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach