Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 kwietnia 2009 r.

Stawki abonamentu RTV w 2009 roku

W 2009 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła następujące stawki opłat za abonament radiowo-telewizyjny:

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

  • za używanie odbiornika radiofonicznego – 5,30 zł za jeden miesiąc,
  • za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 17,00 zł za jeden miesiąc.


Aby zachęcić nas do płacenia z góry za kilka miesięcy, Rada proponuje nam zniżki. Zależą one od liczby miesięcy, za które zdecydujemy się zapłacić.

W przypadku abonamentu radiowego jest to:

  • 10,40 zł za dwa miesiące (2,5% zniżki),
  • 15,40 zł za trzy miesiące (3,5% zniżki),
  • 30,40 zł za sześć miesięcy (4,5% zniżki),
  • 58,20 zł za rok (8,5% zniżki).


Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego są następujące:

  • 33,20 zł za dwa miesiące (2,5% zniżki),
  • 49,30 zł za trzy miesiące (3,5% zniżki),
  • 97,50 zł za sześć miesięcy (4,5% zniżki),
  • 186,70 zł za rok (8,5% zniżki).


Ważne! Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

W przypadku zapłaty z góry za dowolną liczbę miesięcy Poczta Polska zobowiązana jest do przyjęcia opłaty w sposób najbardziej korzystny dla płacącego. Chodzi o takie naliczenie wysokości opłaty, aby uwzględniała najwyższą możliwą kwotę ulgi. Na przykład wpłatę za pięć miesięcy powinno się traktować jak wpłatę za trzy miesiące i wpłatę za dwa miesiące, gdyż jest to najkorzystniejsza kombinacja.

Za zwłokę w płaceniu abonamentu naliczane są odsetki podatkowe.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.

Korespondencję w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ulg oraz zwolnień od tych opłat, a także wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu RTV kierujemy na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Ekonomiczny

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa

mail: abonament@krrit.gov.pl

M.S.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach