Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


15 lutego 2017 r.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez rząd

Rząd przyjął we wtorek uchwałę dotyczącą „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, czyli tzw. Planu Morawieckiego. Strategia obejmuje szereg nowych inicjatyw i przedsięwzięć, które mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Polski w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz terytorialnym.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Służą temu m.in. projekty strategiczne i flagowe ujęte w dokumencie” – zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

W obecnym planie ujęto w sumie ok. 185 różnych przedsięwzięć – zarówno legislacyjnych, jak i inwestycyjnych. Projekt obejmuje również tzw. projekty flagowe, które mają skutkować powstaniem produktów lub usług ważnych dla rozwoju gospodarki. Takim elementem jest np. dotyczący produkcji pojazdów z napędami elektrycznymi program Elektromobilność. Istotną częścią będą zmiany w prawie, w tym pakiet zmian korzystnych dla przedsiębiorstw. Przewidziano również m.in. utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego.

Realizacja wszystkich celów rozwojowych, które przewidziano w planie, kosztować ma do 2020 r. ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego oraz przeszło 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

Autorzy nowej strategii liczą na to, że efektami będą m.in. wzrost zamożności Polaków i zmniejszenie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zakłada się np. zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej unijnej do 2020 r. Dekadę później wskaźnik ten ma być już zbliżony do średniej. Cele obejmują również m.in. wzrost inwestycji do 25 proc. PKB oraz wzrost udziału nakładów na B+R do 1,7 proc. PKB.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach