Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


19 marca 2014 r.

Świadczenia pielęgnacyjne 2014 – zmiany od kwietnia

Osoby, które otrzymywały od gmin w styczniu, lutym i marcu świadczenia pielęgnacyjne (200 zł miesięcznie), będą tego rodzaju pomoc otrzymywać z urzędu także pomiędzy kwietniem a grudniem 2014 r. – zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów. Rozporządzenie weszło w życie 17 marca.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, zmiana odbędzie się na podstawie decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Przedłużenie okresu wypłaty świadczeń na kolejne miesiące ma być realizowane w drodze zmiany takich decyzji albo poprzez wydanie nowej decyzji.

Warunkiem otrzymania wsparcia między kwietniem a grudniem 2014 r. będzie posiadanie przez daną osobę prawa do świadczeń w trzech pierwszych miesiącach roku.

Nowelizacja rozporządzenia zakłada zmianę brzmienia § 2 ust. 1. Nowa wersja zakłada, że „Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej ustawą”.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 320).

Rozporządzenie weszło w życie 17 marca 2014 r.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach