Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


16 czerwca 2017 r.

Ubieganie się o środki unijne stanie się łatwiejsze

Do Sejmu trafił rządowy projekt, w którym przewidziano wprowadzenie kilkudziesięciu zmian mających usprawnić i uprościć ubieganie się oraz wykorzystywanie środków unijnych. Projektodawcy wskazują, że poszczególne propozycje zmian uwzględniają wnioski i postulaty zgłaszane przez instytucje oraz podmioty zaangażowane w wydatkowanie pieniędzy z aktualnej perspektywy finansowej.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Projektowana nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 jest wynikiem dwuletnich doświadczeń we wdrażaniu programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano wprowadzenie w sumie kilkudziesięciu różnych zmian, wśród których znajdą się m.in. rezygnacja z instytucji wytycznych programowych, wyłączenie projektów pomocy technicznej z procesu identyfikacji oraz skrócenie terminów w ramach procedury odwoławczej. Zakłada się również doprecyzowanie i ujednolicenie regulacji budzących obecnie wątpliwości.

Jedną z ważniejszych nowości ma być utworzenie instytucji rzecznika funduszy europejskich. Rzecznik odpowiadać będzie m.in. za monitowanie i sygnalizowanie instytucjom propozycji usprawnień oraz ulepszeń dotyczących realizacji zadań związanych z wydatkowaniem pieniędzy unijnych.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 13 czerwca br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach