Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


18 stycznia 2008 r.

Ulga prorodzinna – odpowiedzi na pytania
 

Otrzymaliśmy kilkaset pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.

 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Pytanie: Jaka ulga przysługuje w przypadku gdy dziecko pracowało w wakacje, ale nie przekroczyło kwoty wolnej od podatku? Czy również rodzic może odliczyć całą kwotę?


Odpowiedź:


Jeżeli pozostałe warunki korzystania z ulgi są spełnione, nie ma przeszkód, aby z niej skorzystać. W ustawie znajduje się zapis, który wyłącza z korzystania z ulgi rodziców dzieci osiągających dochody, jednak za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.


Pytanie: Mąż prowadzi firmę, ja nie pracuję. Czy możemy odliczyć ulgę na dziecko?


Odpowiedź:


Jeżeli dochody męża z działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie ma przeszkód – należy tylko pamiętać o pozostałych warunkach skorzystania z ulgi. Jednak jeżeli dochody te opodatkowane są 19 proc. podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o pdof, lub kartą podatkową albo ryczałtem ewidencjonowanym, wtedy nie macie Państwo możliwości skorzystania z ulgi – nie osiąga Pani bowiem dochodów, i w związku z tym nie ma Pani podatku od którego można by ulgę odliczyć.


Pytanie: Mój tata nie żyje od 1989 r., a mama samotnie wychowuje mnie (23 lata) i młodszą siostrę, która urodziła się w 1990 r. Czy przysługuje ulga na nas?


Odpowiedź:


W odniesieniu do młodszej siostry odpowiedź jest twierdząca. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy ulga przysługuje również na Panią, należy ustalić jeszcze dwie okoliczności.


Po pierwsze: czy uczy się Pani w szkole, wymienionej w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym (są to praktycznie wszystkie placówki oświatowe, które mają status szkoły lub uczelni).


Po drugie: czy uzyskała Pani jakieś dochody, które nie są dochodami wolnymi od podatku dochodowego, ich źródłem nie jest renta rodzinna albo ich wysokość zobowiązuje Panią do zapłaty podatku w ujęciu rocznym?


Jeżeli na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak, a na drugie nie – ulga przysługuje. W przeciwnym wypadku Pani mama może skorzystać wyłącznie z ulgi na młodszą córkę.


Pytanie: Jestem matką samotnie wychowującą dwie córki. Mam orzeczony rozwód z byłym mężem. Chcę odliczyć sobie ulgę na młodszą córkę, która ma 18 lat. Od dziecka jest osobą niepełnosprawną. W 2007 r. w czerwcu (kiedy to skończyła 18 lat) orzeczono jej II stopień niepełnosprawności, od tegoż miesiąca ZUS zaczął wypłacać córce rentę socjalną. Jest to kwota netto ok. 450 zł. Proszę mi powiedzieć, czy w tej sytuacji mogę skorzystać z ulgi z podatku? Przepisy nic nie mówią na temat dzieci, które otrzymują renty socjalne. Jest tylko informacja na temat rent rodzinnych i kwoty wolnej od podatku.


Odpowiedź:


Należy przede wszystkim zauważyć, że córka skończyła 18 lat w czerwcu. Do tego czasu była osobą małoletnią. Został więc spełniony warunek wychowywania w roku podatkowym dziecka małoletniego. Może Pani w rozliczeniu rocznym za 2007 r. skorzystać z ulgi. Ustawodawca nie nakłada warunku wychowywania małoletniego dziecka przez cały rok podatkowy – mówi o wychowywaniu w roku podatkowym. Choćby nawet był to jeden dzień, nie ma przeszkód do skorzystania z ulgi.


W następnych latach, niestety, już nie skorzysta Pani z ulgi (zakładam, że nie zachodzi warunek związany z zasiłkiem pielęgnacyjnym). Renta socjalna jest opodatkowana, a przychody córki z tytułu jej otrzymywania przekroczą kwotę, po której będzie musiała zapłacić podatek. Przepis wymienia dokładnie rodzaje dochodów, których uzyskiwanie nie wyklucza skorzystania z ulgi – renty socjalnej wśród nich nie ma.


Pytanie: Jestem studentką, którą utrzymują rodzice. Czy mogą oni skorzystać z ulgi, mimo iż mam już skończone 18 lat?


Odpowiedź:


Jeżeli uczelnia spełnia wymogi ustawy o szkolnictwie wyższym, rodzice mogą skorzystać z ulgi (do roku, w którym skończy Pani 25 lat, gdyby w tym wieku Pani jeszcze studiowała). Należy, oczywiście, pamiętać o pozostałych warunkach.


Pytanie: Pracuję na pełnym etacie – na umowę o pracę. Oprócz tego, prowadzę własną działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym. Żona nie pracuje. Czy przysługuje mi ulga?


Odpowiedź:


Może Pan skorzystać z ulgi, pomniejszając podatek dochodowy obliczony wyłącznie od dochodów z pracy o jej kwotę. Fakt, iż żona nie pracuje nie ma żadnego znaczenia.


Pytanie: Mam rentę rodzinną po zmarłej żonie, wychowuje dwoje dzieci w wieku 16 i 11 lat. Chciałem zapytać czy należy mi się ulga?


Odpowiedź:


Nie ma znaczenia rodzaj dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli tylko pozostałe warunki skorzystania z ulgi są spełnione, a wysokość podatku wystarcza na skorzystanie z ulgi, można z niej korzystać.


Pytanie: Mój syn jest studentem V roku, jest na utrzymaniu moim i męża. 29 grudnia 2007 r. wziął ślub. Jego żona także jest studentką ostatniego roku (i jest na utrzymaniu swoich rodziców). Moje pytanie brzmi, czy mogę zatem odliczyć przyznaną ulgę za 2007 rok.


Odpowiedź:


Istotny jest wiek syna oraz fakt, czy uzyskiwał jakieś dochody (w poprzednich odpowiedziach już o tym wspominałem). Jeżeli dopiero w roku 2007 skończył 25 lat lub jest młodszy, ulga przysługuje.


Pytanie: Czy w przypadku gdy dziecko w 2007 roku ukończyło 18 lat (14.09.2007) ulga przysługuje w całym wymiarze?


Odpowiedź:


To pytanie powtarza się chyba najczęściej. Odpowiedź jest twierdząca. Ustawodawca mówi w przepisie o wychowywaniu w roku podatkowym, a nie w całym roku podatkowym. To bardzo istotna różnica, oznaczająca, że nawet, gdyby dziecko było małoletnie przez jeden dzień w roku, to warunek „wychowywania w roku podatkowym” zostanie spełniony.


Pytanie: Czy można skorzystać z ulgi w przypadku gdy dziecko (24 lata) studiuje, w 2007 r. roku z umowy zlecenia zarobiło 1000 zł, gra na giełdzie. Czy dochody z giełdy wpływają na możliwość skorzystania z ulgi, czy jest różnica jeśli dziecko ma płacić podatek z zysków na giełdzie lub pomimo inwestycji na giełdzie ponosi straty i podatku nie płaci – czy gra na giełdzie wpływa na ulgę na dzieci?


Odpowiedź:


Gdyby dziecko nie osiągało dochodów z giełdy, dochód w wysokości 1000 zł z umowy zlecenia nie stanowiłby przeszkody w skorzystaniu z ulgi – taki dochód nie powoduje bowiem powstania obowiązku zapłaty podatku w rozliczeniu za rok podatkowy. Jeżeli w wyniku gry na giełdzie powstanie obowiązek zapłaty podatku – ulga nie będzie przysługiwać. Jeśli jednak w ujęciu rocznym okaże się, że nie wystąpi podatek od dochodów kapitałowych – z ulgi będzie można skorzystać.


Pytanie: Czy ulga dotyczy mojej osoby? 07.01.2008 r. była moja ostatnia rozprawa z orzeczeniem rozwodu. Dziecko wychowuję sama i to ja otrzymałam prawo do wychowywania. Mam status osoby bezrobotnej, poszukuję pracy.


Odpowiedź:


Rozliczenie roczne za 2007 r. uwzględnia stan faktyczny istniejący w tym roku. Jeżeli w 2007 r. byli Państwo jeszcze małżeństwem, i nie pozostawaliście w separacji, oraz zamieszkiwaliście razem, ulga przysługuje obojgu rodzicom, mimo, iż Pani subiektywne odczucie może być takie, że wychowywała Pani dziecko sama. Rozpatrzenia wymaga ewentualna sytuacja, w której zamieszkiwali Państwo osobno. Wtedy istotne będzie ustalenie, czy mąż uczestniczył w jego wychowaniu. Proszę zauważyć, że warunek zamieszkiwania z dzieckiem pojawia się w przypadku rodziców rozwiedzionych lub znajdujących się w separacji. W innym przypadku istotny jest warunek wychowywania. A wychowywać można również nie mieszkając z dzieckiem (np. dzieci studiujące i mieszkające poza domem rodzinnym, dzieci w szkołach średnich z internatami itp.). Proszę również zwrócić uwagę, że słowo „wychowywać” nie jest tutaj rozumiane ściśle w swoim najczęściej przyjmowanych znaczeniu. Chodzi tu przecież o ulgę podatkową – i w rozumieniu ustawodawcy powinna ona się wiązać z ponoszeniem wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.


Drugą kwestią jest wysokość dochodów, które uzyskała Pani w 2007 r. W pierwszej części poradnika zwracaliśmy uwagę na fakt, iż z ulgi mogą skorzystać osoby, które mają do zapłacenia w wyniku dokonania rozliczenia rocznego podatek (lub zapłaciły wcześniej zaliczki za pośrednictwem płatnika) w wysokości umożliwiającej odliczenie ulgi.


Pytanie: Witam! Jestem stażystą od 16 lipca 2007 r., zarabiam 483,30 zł do ręki (538 zł to kwota bez odliczeń na składki), czy można odliczyć od tego podatek na dziecko.


Odpowiedź:


Przy tym dochodzie nie wystąpi raczej podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym – i nie będzie od czego odliczyć kwoty ulgi, co oznacza w praktyce brak możliwości skorzystania z niej.


Pytanie: Mój syn odbywa zasadniczą służbę wojskową, czy należy się nam, rodzicom, ulga?


Odpowiedź:


Często (najczęściej) nie – ze względu na fakt, iż nie uczy się i zapewne ma więcej niż 18 lat. Ale gdyby miało być tak, że syn ma mniej niż 18 lat, lub 18 lat skończył w 2007 r., to po spełnieniu pozostałych warunków nie ma przeszkód, aby skorzystać z ulgi. Może również wystąpić inna sytuacja, w której będzie możliwość skorzystania z ulgi – syn ma więcej niż 18 lat (nie więcej niż 25 lat), ale w roku 2007, przed rozpoczęciem służby zasadniczej uczył się w szkole – wtedy również będzie można skorzystać z ulgi (przy zachowaniu warunku dotyczącego dochodów).


Pytanie: Czy przy składaniu deklaracji podatkowej podatnik (rozlicza się sam) powinien okazać urzędnikowi urzędu skarbowego akty urodzenia dzieci, które zostały uwzględnione w zeznaniu podatkowym (ulga prorodzinna)?


Odpowiedź:


Ustawodawca nie wymaga udokumentowania faktu posiadania dzieci przy składaniu zeznania rocznego. Podatnik w zeznaniu oświadcza, że przysługuje mu prawo do ulgi (ponieważ generalnie oświadcza, że wszelkie dane uwidocznione w zeznaniu są zgodne ze stanem faktycznym). Jeżeli urzędnicy będą mieli wątpliwości co do faktu posiadania dzieci przez podatnika, z pewnością rozpoczną postępowanie zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.


Pytanie: Mam troje dzieci, dwoje z nich, moim zdaniem, kwalifikuje się do prawa odliczenia ulgi: syn urodzony w 1993 r., uczeń gimnazjum, oraz syn urodzony w 1987 r., uczęszczający do niepublicznej szkoły pomaturalnej. Jakie dokumenty muszę zgromadzić i kiedy najpóźniej, i gdzie muszę to zgłosić. Czy wystarczy wypełnić zeznanie roczne podatkowe i tam dokonać odliczenia ulgi?


Odpowiedź:


Jeżeli spełnione są warunki do skorzystania z ulgi, wystarczy złożyć roczne zeznanie podatkowe.


Pytanie: Rozliczam się wspólnie z żoną (ja pracuję, ona nie). Mamy jedno dziecko. Rozliczamy się wspólnie. Czy mogę skorzystać z dwóch ulg: pierwsza 500 zł (z tytułu wspólnego rozliczenia) i druga 1145,08 zł (ulga prorodzinna na dziecko)?


Odpowiedź:


Ta pierwsza kwota (w przybliżeniu) to kwota wynikające z metody wspólnego rozliczenia przyjętej przez ustawodawcę – jako małżeństwo korzystacie Państwo po prostu z dwóch kwot zmniejszających podatek. Nie stanowi to żadnego przeciwwskazania do skorzystania z ulgi rodzinnej.


Pytanie: Czy jeżeli moje dziecko urodziło sie 21.11.2003 r. wychowuję je sama, mieszkam z rodzicami, a rozliczam się tylko ze stycznia 2007 r., potem byłam zarejestrowana w urzędzie pracy – czy mogę starać się o zwrot podatku?


Odpowiedź:


Jak już parokrotnie we wcześniejszych odpowiedziach wspominałem, istotne jest, czy w rozliczeniu rocznym wystąpi podatek do zapłaty – jeżeli tak, to można realnie skorzystać z ulgi. Nie trzeba starać się jakoś specjalnie o zwrot podatku – wystarczy złożyć zeznanie roczne, w którym wykaże się kwotę podatku do zapłaty po odliczeniu kwoty ulgi. Urząd zwróci nadpłatę w przewidzianym przepisami terminie.


Pytanie: Jeśli dziecko studiuje i pracuje za granicą, nie przekraczając jednak kwoty wolnej od podatku w tamtym kraju (ok. 7000 euro rocznie) czy rodzice mogą odpisać ulgę na dziecko w Polsce od podatku?


Odpowiedź:


Aby odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, należałoby stwierdzić, że syn otrzymuje dochody wolne w Polsce od podatku, lub, czy dochody te są w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku w Polsce. Aby to stwierdzić, należy uwzględnić wiele sytuacji – rezydencję, kraj pobytu (dochodów), postanowienia umowy o unikaniu wspólnego opodatkowania w odniesieniu do rodzaju dochodów, jakie syn otrzymuje. Zachęcam do zapoznania się z informacjami w dziale podatki osobiste na witrynie www.podatki.biz, gdzie wyczerpująco omawiamy zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów z zagranicy.


Pytanie: Czy osoba samotnie wychowująca dziecko (21 lat, student, posiada rentę rodzinną, poza tym nie osiągnął żadnych dochodów, a za rok 2006 rozliczał się samodzielnie) może z dochodów za 2007 r. rozliczyć się z dzieckiem i skorzystać z ulgi?


Odpowiedź:


Nie ma przeszkód, aby osoby rozliczające się wspólnie z wychowywanym dzieckiem nie korzystały z innych ulg podatkowych – w tym z ulgi prorodzinnej. Jest to po prostu kolejna preferencja, z której można skorzystać. Istotne jest, czy podatek w rozliczeniu rocznym będzie w wystarczającej wysokości do skorzystania z ulgi.


Pytanie: Mam wątpliwość, czy można skorzystać z ulgi na dziecko, jeśli 20-letnia córka, która uczy się w technikum wieczorowym w czasie wakacji pracowała przez dwa miesiące i z tego tytułu uzyskała przychód brutto 3732,04 zł? Czy jeśli córka sama rozliczy się z uzyskanego dochodu na PIT-37, rodzice będą mieli prawo do skorzystania z ulgi na nią?


Odpowiedź:


Wątpliwości są słuszne. Córka najprawdopodobniej osiągnęła dochód w wysokości powodującej obowiązek zapłaty podatku. Jednak pisze Pan o przychodzie, a przychód to nie to samo co dochód. Jest całkiem możliwe, że pracowała na umowę zlecenie, z której przychód objęty jest obowiązkiem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Wtedy przychód zostanie pomniejszony o składki finansowane przez zleceniobiorcę (córkę) i dochód nie przekroczy kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku. Dlatego należy szczegółowo sprawdzić, jaki dochód uzyskała córka.


Pytanie: W nawiązaniu do ulgi na dzieci: czy taka ulga przysługuje osobom płacącym 19-proc. podatek liniowy? Prowadzę własną działalność i rozliczam się podatkiem liniowym. Czy ulga mi przysługuje?


Odpowiedź:


Niestety nie, ustawodawca wykluczył z kręgu uprawnionych do korzystania z ulgi tzw. liniowców.

Pytanie: Przebywam służbowo za granicą od 3 lat. Wynagrodzenie otrzymuję od pracodawcy w Polsce, i w Polsce rozliczam się z urzędem skarbowym. Razem ze mną przebywa 19-letnia córka, która studiuje od października 2007 r. na tutejszej uczelni. Czy w rozliczeniu podatkowym za 2007 r. mogę uwzględnić ulgę podatkową na dziecko?


Odpowiedź:


Niestety, córka nie jest już małoletnia i nie spełnia warunku nauki w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym – szkoły zagraniczne funkcjonują bowiem według prawa miejscowego.


Pytanie: Czy mogę odpisać połowę ulgi podatkowej na dziecko. Jestem rozwiedziony, córka studentka mieszka z matką, nie mieszkam razem z nimi, ale jestem tam zameldowany, łożę regularnie na dziecko.


Odpowiedź:


Nie ma Pan możliwości skorzystania z ulgi. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują.


Pytanie: Mam troje dzieci. Jestem osobą bezrobotną, bez dochodu i rozliczam się razem z mężem. Jesteśmy w pierwszym progu podatkowym. Suma ulg przekracza wysokość podatku. Czy w związku z tym, nadwyżka ulgi przejdzie do rozliczenia na następny rok podatkowy?


Odpowiedź:

Z ulgi przysługującej w roku podatkowym można skorzystać wyłącznie pomniejszając podatek od dochodu uzyskanego w tym roku – nie ma więc możliwości przeniesienia ulgi na rok następny.


Pytanie: Proszę o poradę, mam jedno dziecko, oboje z mężem mamy umowę o pracę, uzyskiwaliśmy dodatkowy dochód z tytułu wynajmu mieszkania od stycznia do sierpnia, rozliczaliśmy sie z urzędem skarbowym w formie ryczałtu, 8,5 proc. Czy mogę skorzystać z ulgi?


Odpowiedź:


Tak – pomniejszając jednak nie ryczałt w zeznaniu PIT-28, a podatek dochodowy, który zostanie obliczony w zeznaniu rocznym dotyczącym dochodów z pracy.


Pytanie: Mamy z żoną (rozliczamy się wspólnie) na utrzymaniu córkę, 23-letnią studentkę studiów dziennych. Córka w roku podatkowym 2007 r. nie uzyskała żadnych dochodów, ale miała je i rozliczała się z urzędem skarbowym przez złożenie odpowiedniego formularza PIT i zapłacenie należnego podatku w latach poprzednich tj. 2006 r. i 2005 r. Dochody pochodziły z umów o dzieło i praw autorskich.

Pytania:
1) Czy w takiej sytuacji przysługuje nam ulga za rok 2007?
2) Czy jest jakaś granica dochodów (córki) w roku 2007 poniżej której ulga przysługuje, czy muszą one być zerowe?


Odpowiedź na pytanie 1.

Tak, ulga przysługuje. Fakt uzyskiwania dochodów w latach poprzednich nie ma znaczenia.


Odpowiedź na pytanie 2.

Dochody nie muszą być zerowe. Mogą być w dowolnej wysokości, jeżeli są z podatku zwolnione, lub w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2007 r. jest to kwota 3015 zł – przy tej kwocie w wyniku obliczeń pojawi się co prawda podatek w wysokości 0,31 zł, ale po zaokrągleniu, według obowiązujących i ustalonych w Ordynacji podatkowej zasad, wyniesie 0 zł).


Pytanie: Razem z mężem wychowujemy troje dzieci. Rozliczamy się osobno, ponieważ mąż płaci ryczałt. Czy ulgę na dzieci mogę odliczyć w całości od mojego podatku czy tylko połowę?


Odpowiedź:


Może Pani odliczyć ulgę w całości, ustawodawca pozwala bowiem na dowolny podział wysokości odliczenia pomiędzy małżonkami (nie będącymi w separacji).


(R.G.)

 


OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach