Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


25 marca 2011 r.

Unijna debata z pracownikami i pracodawcami

Przedstawiciele władz Unii Europejskiej spotkali się z reprezentantami europejskich pracowników i pracodawców podczas trójstronnego szczytu społecznego. Przedmiotem dyskusji był wpływ konsolidacji fiskalnej i budżetowej na rynek pracy i wzrost gospodarczy, a także rola partnerów społecznych w zarządzaniu. Szczyt poprzedził wiosenną sesję Rady Europejskiej, podczas której, zgodnie z oczekiwaniami, ma zapaść zgoda co do działań wobec kryzysu gospodarczego, m.in. wprowadzenia nowej struktury zarządzania i kluczowych reform strukturalnych.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zdaniem biorącego udział w szczycie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej będzie oznaczać prawdziwy przełom, który pomoże przezwyciężyć kryzys, uzdrowić gospodarkę i przywrócić wzrost zapewniający tworzenie nowych miejsc pracy. – W rocznej wizji wzrostu gospodarczego i pakcie na rzecz euro przyjęliśmy jasne, wspólne priorytety polityki gospodarczej. Podjęliśmy zobowiązanie korzystania z mandatu trójstronnego dialogu społecznego dla osiągnięcia celów spójności społecznej wyznaczonych w strategii „Europa 2020”: walki z ubóstwem, podnoszenia kwalifikacji i zwiększenia zatrudnienia – powiedział Barroso.

Zwracając się do europejskich partnerów społecznych, László Andor, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego starał się rozwiać obawy, że promowana obecnie polityka oszczędnościowa ograniczy inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. – Europa podnosi się z recesji, ale jest to wciąż jeszcze proces delikatny i nierówny. Dlatego też, robiąc postępy w konsolidacji fiskalnej, musimy zarazem pilnować, aby poprawiały się warunki dla inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Jest to dla mnie priorytet – stwierdził komisarz.

Podczas posiedzenia europejscy partnerzy społeczni (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, Konfederacja Europejskiego Biznesu, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych oraz Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw) zgodzili się, że istnieje potrzeba ściślejszej współpracy gospodarczej i reform rynku pracy. Zaapelowali o udział partnerów społecznych w procesie ustalania krajowych planów reform i wdrażania strategii „Europa 2020”.

Posiedzenia trójstronnego szczytu społecznego odbywają się dwa razy w roku przed wiosenną i jesienną sesją Rady Europejskiej. Stanowią okazję do wymiany opinii między partnerami społecznymi, Komisją oraz szefami rządów i ministrami ds. zatrudnienia państw członkowskich sprawujących aktualną oraz dwie kolejne prezydencje w Radzie.

T.Sz., KE
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach