Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


20 marca 2008 r.

Unijne środki dla służby zdrowia

Konfederacja Pracodawców Polskich rozpoczęła ogólnopolską kampanię pod hasłem „Unijna recepta dla służby zdrowia”. Jej celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć z zakresu opieki zdrowotnej przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Adresatami kampanii „Unijna recepta dla służby zdrowia” są decydenci i właściciele jednostek publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w szczególności samorządy terytorialne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i szpitali, spółki partnerskie świadczące usługi medyczne oraz menedżerowie ochrony zdrowia prowadzący poradnie, kliniki i centra medyczne.

Źródłami finansowania projektów w obszarze ochrony zdrowia w ramach funduszy na lata 2007-2013 są Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. Środki z tych programów mogą zostać przeznaczone na poprawę jakości usług medycznych, między innymi wdrożenie nowych technologii i technik medycznych oraz nowych leków.

W trakcie rozpoczętej kampanii na terenie całego kraju odbędzie się siedem konferencji informacyjnych, podczas których będą prezentowane możliwości pozyskania dotacji z funduszy unijnych na przedsięwzięcia publicznej i niepublicznej służby zdrowia. Informacje na ten temat będą publikowane w ogólnopolskich czasopismach branżowych.

Dodatkowo ukażą się w nich dwa cykle artykułów zatytułowane „Recepta na dobry projekt” (prezentacja jednostek służby zdrowia, które z sukcesem pozyskały dotacje z programów w okresie 2004-2006) oraz „Unijny savoir-vivre, czyli jak zachować się w obliczu spotkania z dotacją" (vademecum poświęcone realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych).

T.Sz., KPP
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach