Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 lutego 2018 r.

Uprawnienia budowlane – TK wydał wyrok

Zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych powinien zostać określony w ustawie, a nie w rozporządzeniu – stwierdził w tym tygodniu Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie ocenili również, że to ustawa powinna określać wszelkie ograniczenia odnoszące się do uprawnień tego rodzaju

R E K L A M A

Sprawa dotyczyła zgodności upoważnienia ustawowego do regulowania w drodze rozporządzenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych (zgodnie z art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego). O zajęcie stanowiska przez TK wnioskowała wcześniej Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

W wyroku z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt – K 39/15) TK stwierdził, że ograniczenie uprawnień budowlanych, do czego upoważnia właściwe organy art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego, stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu. Jak przy tym wskazano, dla takiej materii konstytucja zastrzega wyłączność ustawy, co oznacza, że w tym przypadku rozporządzenie nie może zastępować Prawa budowlanego.

„Wykonawczy charakter rozporządzeń i ich ścisły związek z ustawą, na podstawie której są wydawane, wyklucza samoistne regulowanie w akcie rangi podustawowej materii nieunormowanej w ustawie. Rozporządzenie, które samodzielnie kreuje przedmiot regulacji, traci związek z ustawą” – można przeczytać w komunikacie dotyczącym wyroku.

Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez sędziów TK, to w ustawie powinien zostać wskazany zarówno pozytywny zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych, jak i wszelkie ograniczenia.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach