Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


31 marca 2011 r.

Ustawa o OFE – Lewiatan apeluje o weto

PKPP Lewiatan zwróciła się do prezydenta o zawetowanie ustawy o Otwartych Funduszach Emerytalnych lub przynajmniej o przekazanie jej do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności z ustawą zasadniczą. Według pracodawców, ustawa narusza konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych oraz prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Konfederacja przypomina, że w czasie poprzedzającej przyjęcie ustawy publicznej debaty starała się wyjaśnić, dlaczego nowe przepisy będą miały negatywny wpływ na poziom oszczędności i efektywność inwestycji, tempo wzrostu zatrudnienia i produktywności, a w konsekwencji na wysokość wynagrodzeń i emerytur.

Obecnie Lewiatan zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące zgodności ustawy z konstytucją i tryb jej uchwalenia - zbyt pośpieszny, uniemożliwiający rzetelną ocenę merytoryczną i prawną poszczególnych zapisów. Zdaniem organizacji, zmniejszenie przekazywanej do OFE części składki na ubezpieczenie emerytalne narusza konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Ponadto pracodawcy uważają, że ustawa narusza konstytucyjne prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 konstytucji, poprzez to, że stwarzając nowe regulacje prawne w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego, pozbawia osoby będące członkami OFE prawa do korzystania z tego systemu na dotychczasowych zasadach i tym samym niweczy zaakceptowane przez te osoby warunki wypracowywania w długoletnim okresie emerytur kapitałowych.

Przedsiębiorcy podkreślają również, że prace nad ustawą były prowadzone w niezwykłym pośpiechu bez możliwości przeprowadzenia poważnej debaty merytorycznej, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. O celowości wprowadzenia zmian parlament dyskutował zaledwie przez 5 dni, z czego tylko 3 dni trwały prace w komisji finansów publicznych. Poprawki do ustawy były dyskutowane w pośpiechu, bez ich głębszej analizy, a następnie w większości odrzucone.

T.Sz., PKPP Lewiatan
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach