Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


14 marca 2017 r.

Ustawa o PPP do zmiany

Ministerstwo Rozwoju zamierza znowelizować ustawę o partnerstwie publiczno-prawnym (PPP). Jak wskazano w projekcie noweli, głównym celem jest poprawa otoczenia prawnego dla PPP.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Najważniejsze zmiany przepisów służą wprowadzeniu takich rozwiązań, które – z poszanowaniem istotnych interesów publicznych – umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów PPP. Przepisy ustawowe nie powinny bowiem ograniczać stosowania tych modeli PPP, które sprawdzają się w realizacji inwestycji prywatnych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, modyfikacji ulec mają m.in. procedury wyboru partnera prywatnego, a także przepisy dotyczące wykonywania umów o PPP, partnerstwa w formie spółki oraz zadań organu właściwego w sprawach dotyczących PPP.

Jedną z ważniejszych zmian będzie dopuszczenie w każdym przypadku stosowania regulacji Prawa zamówień publicznych, co ma docelowo uchronić podmioty publiczne oraz partnerów prywatnych przed niepotrzebnym powtarzaniem postępowania, kiedy np. podmiot publiczny wszczął postępowanie w trybie ustawy o umowie koncesji, a wynegocjowana umowa nie może być finalnie uznana za tego typu umowę.

Kolejną istotną nowością będzie uchylenie przepisu, który określa aktualnie obligatoryjne kryteria oceny ofert. Poszczególne kryteria zostaną ustalone w katalogu kryteriów fakultatywnych.

Projektodawcy zakładają również m.in. doprecyzowanie i uproszczenie przepisów odnoszących się do partnerstwa, w którym obie strony zawiązują spółkę.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 3 marca 2017 r.) o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych regulacji ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach