Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


10 listopada 2017 r.

Ustawa o związkach zawodowych do zmiany – biznes obawia się nowych kosztów

Procedowany obecnie w Sejmie projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych tylko w małym stopniu uwzględnia postulaty pracodawców – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes obawia się, że nowelizacja przepisów będzie skutkować zwiększeniem kosztów ponoszonych przez niektóre przedsiębiorstwa.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Głównym elementem nowelizacji będzie rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, co jest związane z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt – K 1/13) oraz 13 maja 2008 r. (sygn. akt – P 50/07). Ochroną związkową objęci mają zostać wszyscy zatrudnieni – bez względu na podstawę wykonywania pracy.

Kontrowersje budzą propozycje dodatkowych regulacji. Chodzi m.in. o rozbudowany zakres uprawnień, jaki przysługuje obecnie tylko działaczom i zrzeszonym w związkach zawodowych, a także o nową definicję zakładowej organizacji związkowej.

Środowiska biznesowe oceniają, że nowela będzie skutkować rozszerzeniem kręgu pracodawców, którzy muszą ponosić koszty działania organizacji związkowych.

– Zależy nam na rozwijaniu dialogu zakładowego, jednak w warunkach zachowania równowagi stron, a także z poszanowaniem zasad dialogu społecznego. Przyznanie osobom wykonującym pracę zarobkową prawa do ochrony przed zwolnieniem, prawa do płatnych oddelegowań i zwolnień z pracy, a także ustanowienie obowiązku potrącenia składki związkowej z wynagrodzenia jest wyrazem braku poszanowania niezależności podmiotów zbiorowego prawa pracy – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 12 października 2017 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach