Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 sierpnia 2013 r.

Wsparcie dla bezrobotnych do 30. roku życia - od 2014 r. nowe projekty

W 2014 r. uruchomionych zostanie kilka nowych instrumentów wsparcia dla bezrobotnych osób w wieku do 30 lat, w tym bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie. Budżet programów to w sumie 110 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Pracy. Z pomocy skorzystać ma kilka tysięcy osób.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Proponuje się wprowadzenie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję sfinansowania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia niezbędnego do podjęcia zatrudnienia oraz dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu, czy zakwaterowania do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to umożliwi bezrobotnemu samodzielne wybranie sobie szkolenia, które pozwoli mu na zdobycie umiejętności umożliwiających wyjście z bezrobocia” – czytamy w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

Kolejna przewidziana opcja to bon stażowy, stanowiący gwarancję skierowania na staż do wskazanego przez samego bezrobotnego pracodawcy. Warunkiem będzie zobowiązanie się pracodawcy do zatrudnienia danej osoby po odbytym stażu. Staż trwać ma 6 miesięcy, podobnie jak i okres późniejszego zatrudnienia. Jeżeli pracodawca wywiąże się z zobowiązania, otrzyma jednorazową premię w wysokości 1500 zł.

Trzecim nowym instrumentem będzie bon zatrudnieniowy – gwarancja zrefundowania pracodawcom przez 12 pierwszych miesięcy części kosztów wynagrodzenia, razem ze składami ubezpieczeniowymi (563 zł miesięcznie). Warunkiem będzie zatrudnienie danej osoby przez 18 miesięcy.

Ostatnim bonem jest bon na zasiedlenie w wysokości maksymalnie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Zdaniem rządu, wystarczy to na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką w celu podjęcia zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania. Bezrobotny zostanie wtedy zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy w czasie 8 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia.

Na wsparcie młodych bezrobotnych trafi w 2014 r. ok. 110 mln zł. Resort pracy przewiduje, że dzięki nowym rozwiązaniom utworzonych zostanie w sumie ok. 6 tys. miejsc pracy.

Wprowadzenie nowych instrumentów przewiduje projekt ustawy (z 31 lipca 2013 r.) o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił już do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2014 r.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach