Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


6 sierpnia 2008 r.

Wsparcie dla stacji demontażu pojazdów

Pożyczki dla przedsiębiorców i dotacje dla gmin zajmujących się zagospodarowaniem porzuconych lub zużytych pojazdów przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Wpływy za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji pochodzą z opłat pobieranych przy wprowadzaniu pojazdów na terytorium kraju oraz za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Opłata wynosi 500 zł od każdego pojazdu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wpływy z tego źródła przeznaczy na finansowanie dopłat do demontażu zezłomowanych pojazdów. Środki te będą także przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców, którzy zbierają nieużyteczne pojazdy, demontują je albo zagospodarowują powstałe odpady. Dofinansowanie obejmie również gminy zbierające porzucone pojazdy.

Pomoc finansowa, np. w formie pożyczek dla przedsiębiorców lub dotacji dla gmin, o ile stanowi pomoc publiczną, będzie udzielana według zasad pomocy de minimis. Zgodnie z nimi, pomoc na te zadania dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro przez okres 3 lat. Pomoc tę sumuje się z inną pomocą publiczną, jeżeli oba jej rodzaje są przeznaczone na jedno przedsięwzięcie. Dzięki tym rozwiązaniom zasady udzielania przez NFOŚiGW dopłat dla stacji demontażu i dla gmin będą bardziej przejrzyste.

T.Sz., CIRCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach