Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


1 października 2013 r.

Wystawianie faktur – nowe rozporządzenie od 2014 roku

Z początkiem nowego roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. Jak przekonuje projektodawca, w większości regulacje będą tylko powieleniem obecnych przepisów.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Nowe rozporządzenie jest ściśle powiązane ze zmianami, które wprowadzi od 1 stycznia 2014 r. nowelizacja (z 7 grudnia 2012 r.) ustawy o VAT (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 i 1027). Modyfikacje dotyczą konkretnie bloku ws. fakturowania (art. 106a-106q).

Zgodnie z projektem, od początku przyszłego roku podatnicy, którzy „nie są zobowiązani do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3” (art. 106b ust. 2 ustawy o VAT), będą mieć obowiązek wystawienia faktury tylko na żądanie nabywcy towaru lub usługi.

„Do wystawienia faktury w takich przypadkach zobowiązany jest jednak każdy podatnik, niezależnie od tego czy został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, czy też nie dokonał stosownej rejestracji dla celów podatku VAT” – tłumaczy projektodawca.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 25 września 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

Nowe przepisy częściowo zastąpią (w zakresie dotyczącym wystawiania faktur) obowiązujące obecnie rozporządzenia: – z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68 oraz z 2012 r. poz. 1428); z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Z projektem można zapoznać się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/172048

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach