Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


6 grudnia 2006 r.

Zamówienia publiczne w sieci

Zamówienia publiczne dotyczą transakcji na styku instytucji publicznych i prywatnego biznesu. W skrócie — stosuje się je przy inwestycjach finansowanych z państwowych pieniędzy, których wykonawcami są firmy prywatne. Nad prawidłowym przebiegiem zamówień publicznych czuwa państwo, które za pomocą odpowiednich regulacji prawnych, dba o oszczędne i racjonalne wykorzystywanie środków publicznych, rozwój uczciwej konkurencji oraz zapobieganie korupcji. Wiele przydatnych informacji na ten temat możemy znaleźć w Internecie.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Kwestie zamówień publicznych reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177). Według jej zapisów zamówienia publiczne składane są przez jednostki sektora finansów publicznych i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także przez podmioty, w których te jednostki mają ponad 50 proc. udziałów.


Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony (wykonawcy składają oferty, ale do przetargu dopuszcza się jedynie wykonawców zaproszonych przez zamawiającego). W niektórych przypadkach (określonych w ustawie) zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.


Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych sprawuje prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:


— przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,

— wykonywania uprawnień kontrolnych prezesa,

— analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,

— upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,

— publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń przewidzianych ustawą,

— zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,

— prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.


W Biuletynie Zamówień Publicznych muszą być publikowane ogłoszenia o wartościach zamykających się w przedziale pomiędzy 60 tys. euro a progami wynikającymi z dyrektyw, które wynoszą 137 tys. euro albo 249 tys. euro dla dostaw i usług i 5278 tys. euro dla robót budowlanych. Gdy wartość zamówień zamyka się w granicach 6 tys. euro – 60 tys. euro wystarczy umieszczenie ogłoszenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.


Prawo i procedury towarzyszące zamówieniom publicznym są dość skomplikowane, ale przedsiębiorcy mogą znaleźć fachowe porady np. w Internecie. W sieci istnieje kilka dużych portali zajmujących się tymi zagadnieniami. Na ich stronach firmy mogą znaleźć informacje na temat obowiązującego w Polsce i UE prawa, wzory dokumentów oraz porady ekspertów i praktyków.


Podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych.  Znajdziemy tam odnośniki do aktów prawnych dotyczących kwestii zamówień publicznych i związanych z nimi formalności. Możemy przeglądać aktualne i archiwalne Biuletyny Zamówień Publicznych lub, korzystając z wyszukiwarki, przeszukać publikowane w nich ogłoszenia według własnych kryteriów czy też ogłoszenia na rynku europejskim, w elektronicznej bazie TED.


Za pomocą formularzy umieszczonych w serwisie można również przesłać swoje ogłoszenie, by zamieszczono je w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym UE.


Na stronach Urzędu znajduje sie też serwis poświęcony zamówieniom zagranicznym. Można przejrzeć przepisy UE dotyczące zamówień oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zamówień publicznych. Chętni mogą pobrać na dysk swojego komputera publikacje UZP dotyczące zagadnienia Zamówień publicznych w UE (pliki w formacie pdf).


Znajdziemy tam również informacje na temat Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), czyli systemu klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonego na potrzeby zamówień publicznych. CPV w postaci łatwego do przeglądania „drzewa” dostępny jest na stronie ted.europa.eu/.Urząd Zamówień Publicznych administruje Portalem Zamówień Publicznych. Znajduje się tam wyszukiwarka ogłoszeń podprogowych, katalog produktów i usług, wyszukiwarka wykonawców i zamawiających. Można również przeglądnąć referencje interesującego nas wykonawcy lub je wystawić. Dostęp do wszystkich funkcji portalu możliwy jest po rejestracji. Portal udostępnia także oprogramowanie Modułu Zamawiającego, za pomocą którego można publikować ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (niedostępny do czasu zaktualizowania wersji zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Portalem zajmującym sie tematyką zamówień publicznych jest też Zamówienia.net. Znajdziemy w nim polskie i unijne akty prawne, jak również projekty ustaw. Można także przejrzeć orzeczenia zespołu arbitrów, sądów okręgowych i Sądu Najwyższego. Użytkownik może pobrać druki urzędowe ZP oraz wzory dokumentów przetargowych. W przypadku wystąpienia wątpliwości możemy szukać porad na forum, w opiniach prawnych UZP lub w poradnikach dostępnych na stronach portalu.

Portal współpracuje z wyszukiwarką przetargów, dostępną na stronie www.biznes-polska.pl (przetargi.pl).


Obszerne informacje z zakresu zamówień publicznych oferuje również serwis NowePrzetargi.pl.  Znajdziemy w nim akty prawne oraz orzecznictwo arbitrów i sądów, druki ZP i FS oraz wzorcowe dokumenty przetargowe. W sekcji porady znajdziemy artykuły wyjaśniające zawiłości proceduralne oraz wątpliwości uczestników przetargów publicznych. Znajdziemy tam także przegląd prasy oraz informacje o szkoleniach. Serwis współpracuje z platformą aukcyjną e-przetarg.pl oraz wyszukiwarką przetargów bizzone.pl.


W sieci funkcjonuje kilka różnych wyszukiwarek przetargów. Bezpłatną wyszukiwarkę oferuje serwis InterBid.pl. W bazie serwisu znajdują się zamówienia publiczne, aktualne i planowane przetargi oraz wyniki przetargów i sprostowania, roboty budowlane, usługi, dostawy, licytacje komornicze, inwestycje gospodarcze.

Na stronach InterBid.pl dostępne są także akty prawne dotyczące zamówień publicznych oraz forum.


Proste bezpłatne wyszukiwarki znajdują się również na stronach e-przetargi.pl oraz eprzetargi.pl.Płatną wyszukiwarkę przetargów oferuje portal bizzone.pl. Możemy wyszukiwać krajowe i unijne przetargi aktualne i archiwalne oraz ich wyniki, według kilku kryteriów: zakresu terytorialnego, stanu ogłoszenia, numeru ogłoszenia, rodzaju ogłoszenia, dat, podmiotu przetargu, słów kluczowych, przedmiotu przetargu, specyfikacji załączników. Własne kryteria wyszukiwania użytkownik może zapisać w formie filtra.


Pomocną usługą serwisu jest raportowanie e-mail, czyli wyszukiwanie i dostarczanie za pomocą poczty elektronicznej ogłoszeń przetargowych, specyfikacji i innych załączników oraz wyników przetargów. Codziennie mechanizm raportujący w oparciu o kryteria zdefiniowane przez użytkownika przeszukuje bazę ogłoszeń przetargowych, a wyniki wyszukiwania, w formie przejrzystego raportu, przesyłane są na konto pocztowe użytkownika. Dostęp do raportów możliwy jest także na poziomie przeglądarki internetowej, poprzez archiwum raportów.


Bizzone.pl oferuje ponadto wyszukiwarkę ofert inwestycyjnych oraz ogłoszeń o sprzedaży/licytacji nieruchomości. Serwis jest płatny, użytkownik może wykupić abonament, karnet lub wybrać jednorazową płatność SMS-em. Dostępne są odrębne abonamenty na wyszukiwarki przetargów krajowych, unijnych, wyników przetargów, ogłoszeń o nieruchomościach i ofert inwestycyjnych. Abonament miesięczny na przetargi krajowe wynosi 39 zł, kwartalny — 109 zł, półroczny — 209 zł, roczny — 399 zł, dwuletni — 699 zł (ceny netto, należy doliczyć 22 proc. VAT).


Karnety oferują dostęp do szczegółów wybranych przez użytkownika informacji w ilości odpowiadającej puli wykupionych dostępów. 10 dostępów kosztuje 20 zł netto, 20 dostępów — 40 zł, 40 dostępów — 80 zł, 50 dostępów — 100 zł.


Nowy użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp na 30 dni. Pełny cennik dostępny jest tutaj.


Bizzone.pl oferuje także pomoc ekspertów, poradnik w formie pytań i odpowiedzi oraz dostęp do klasyfikacji CPV. Oferta bizzone dostępna jest również poprzez strony przetargionline.pl oraz przetargi.dlafirm.pl


Kolejną wyszukiwarkę przetargów publicznych proponuje portal nowebiuro.pl. Oferuje on bazę przetargów, ogłoszeń inwestycyjnych, ofert kupna, ofert licytacji/sprzedaży oraz wyników przetargów. Firmy mogą zamieszczać w bazie własne ogłoszenia. Usługi te są płatne, abonament miesięczny wynosi 40 zł, kwartalny — 110 zł, półroczny — 220 zł, roczny — 400 zł (ceny netto, należy doliczyć 22 proc. VAT). Dla nowych użytkowników pierwsze 30 dni jest bezpłatne.


Płatną wyszukiwarkę przetargów oferuje również serwis przetargi.pl.

W bazie serwisu znajdują się zamówienia publiczne, aktualne przetargi budowlane, wyniki przetargów, licytacje komornicze oraz inwestycje gospodarcze. Użytkownik rejestrujący się w serwisie po raz pierwszy, otrzymuje 30 dni bezpłatnego dostępu. Abonament miesięczny kosztuje 40 zł netto, kwartalny — 110 zł, półroczny —220 zł, roczny — 400 zł (aktualnie w promocji — 300 zł).

Oferta serwisu dostępna jest też poprzez stronę www.biznes-polska.pl.


Podobne usługi oferuje serwis forum-przetargi.pl. W bazie znajdują sie ogłoszenia o krajowych oraz unijnych przetargach publicznych. Wykupienie abonamentu gwarantuje dostęp do szczegółowych informacji o ogłoszeniach o przetargach publicznych zamieszczonych w serwisie, indywidualnych porad ekspertów z zakresu zamówień publicznych, zestawu aktów prawnych oraz komentarzy do prawa zamówień publicznych, wyszukiwarki kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Za trzymiesięczny dostęp zapłacimy 249 zł, półroczny — 498 zł, a roczny — 996 zł. Użytkownicy serwisu mogą również szukać porad na forum.


Ciekawym rozwiązaniem dla zamawiających i wykonawców zamówień publicznych jest internetowa platforma aukcyjna www.e-przetarg.pl. Elektroniczna Platforma Przetargowa e-przetarg.pl (EPP) jest zaawansowanym systemem do obsługi aukcji oraz licytacji elektronicznych dla administracji i biznesu. Do jej obsługi wystarczy komputer z klasyczną przeglądarką internetową oraz dostęp do Internetu. Wykonawca musi spełniać warunki określone przez zamawiającego, a udział w aukcji może wziąć tylko wtedy, gdy zostanie przez zamawiającego zaproszony. Do sfinalizowania aukcji potrzebny jest podpis elektroniczny wykonawcy.


Anna Proksa, E.W.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach