Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


12 sierpnia 2009 r.

Zasiłki rodzinne: Kryterium dochodowe bez zmian

Kwota dochodu, która upoważnia do starania się o zasiłek rodzinny, pozostanie bez zmian, jednocześnie zwiększeniu ulegną kwoty niektórych świadczeń – postanowił rząd. We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Finansowa pomoc dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych będzie przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, które pozostanie na obecnym poziomie. Oznacza to, że zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kwota nie może być większa niż 583 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego została podwyższona do poziomu 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat oraz 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat. Rząd zdecydował także o podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego z 420 do 520 zł.

Na obecnym poziomie pozostaną natomiast: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dodatek do zasiłku dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny.

T.Sz., CIROPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach