Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


20 kwietnia 2017 r.

Zatrudnianie więźniów – MS zmienia przepisy

Rozporządzenie, które określa szczegółowe zasady zatrudniania skazanych, zostanie dostosowane do zmian w Kodeksie karnym wykonawczym – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W efekcie więźniowie mają otrzymać szersze możliwości podejmowania pracy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jak wskazują projektodawcy, ogół zmian będzie skutkować zwiększeniem możliwości świadczenia pracy przez więźniów, co pośrednio zwiększy też szanse na skuteczną resocjalizację skazanych. Po wejściu w życie nowych regulacji poszerzony zostanie m.in. katalog jednostek, na rzecz których mogą pracować więźniowie.

Nowe regulacje będą mieć wpływ głównie na: – podmioty zakładane przez organy gminy, powiaty lub województwa; – państwowe/samorządowe jednostki organizacyjne; – spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa; – jednostki wymienione w art. 56 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego i inne organizacje pożytku publicznego.

Przepisy rozporządzenia zostaną zmodyfikowane w ten sposób, aby odpowiadały zmianom w Kodeksie karnym wykonawczym.

„Proponuje się zmianę przepisu § 13 rozporządzenia zmienianego, który określa podstawę do kierowania skazanych do zatrudnienia nieodpłatnego poprzez dookreślenie, że skierowanie takie następuje na podstawie umowy o zatrudnienie nieodpłatne skazanych przy pracach na cele społeczne zawartą przez dyrektora zakładu karnego z podmiotem wyznaczonym przez właściwy organ gminy na postawie art. 123a § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 13 kwietnia 2017 r.) Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach