Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


10 listopada 2017 r.

ZUS otrzyma dostęp do szczegółowych informacji nt. przychodów?

Planowane zmiany, które dotyczyć mają przechowywania i elektronizacji akt pracowniczych, będą generalnie korzystne dla przedsiębiorców, ale niektóre rozwiązania są nieprecyzyjne i mogą dać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zbyt wielkie uprawnienia – ocenia Business Centre Club. Wątpliwości budzi sprawa obowiązków informacyjnych odnoszących się do danych nt. wypłacanego przychodu.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Projekt nowelizacji, który trafił do Sejmu kilka dni temu, zakłada m.in. skrócenie z 50 do 10 lat obowiązkowego czasu przechowywania dokumentacji odnoszącej się do spraw związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników. Wszystkie dane pracodawca ma przesyłać w obecnie już tworzonych miesięcznych raportach i deklaracjach. Jednocześnie wprowadzona zostania możliwość przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.

– Zmiany ułatwią pracodawcom prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy z technicznego punktu widzenia oraz będą miały wpływ na realne oszczędności po stronie pracodawców – komentuje ekspert BCC, Joanna Torbé.

Krytycznie oceniane jest przy tym planowane nałożenie na płatników składek dodatkowego obowiązku informacyjnego, dotyczącego przekazywania danych nt. wypłacanego przychodu, czyli informacji niezbędnych do ustalenia podstawy wymiaru emerytury/renty.

– Z uwagi na bardzo ogólne sformułowanie tego przepisu, a tym samym brak wskazania wykazu dokumentów, istnieje ryzyko nadużywania tego uprawnienia przez ZUS, który będzie mógł żądać od pracodawców bardzo szczegółowych informacji i dokumentów płacowych oraz finansowych firmy – wskazuje Torbé.

Organizacja proponuje doprecyzowanie budzącego wątpliwości przepisu, aby ograniczyć ewentualne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyko nadużyć.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt trafił do Sejmu 7 listopada 2017 r.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach