Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 sierpnia 2014 r.

ZUS sprawdza umowy o dzieło i stosuje nową interpretację

W ostatnich miesiącach doszło do intensyfikacji kontroli w zakresie zawierania umów o dzieło, prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak twierdzi Konfederacja Lewiatan, kontrolerzy prezentują całkiem nową interpretację przepisów, z góry nastawioną negatywnie do pracodawców.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Konfederacja Lewiatan powołuje się na przychodzące do niej skargi, w których przedsiębiorcy zgłaszają zastrzeżenia wobec prowadzonych przez ZUS kontroli.

– Analiza dokumentów z przebiegu kontroli, które Konfederacja otrzymała od przedsiębiorców potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) umów zawieranych w myśl art. 627-646 Kodeksu cywilnego – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, dr Grażyna Spytek-Bandurska.

Kontrolerzy kwestionują prawidłowość zawierania umów o dzieło, podczas gdy wcześniej stosowanie tego rodzaju form zatrudnienia (na takich samych zasadach) nie budziło zastrzeżeń. Pracodawcy zaznaczają przy tym, że nikt wcześniej nie uprzedził ich o zmianie stanowiska w sprawie interpretacji przepisów.

Organizacja wskazuje też na kwestię skutków finansowych, które mogą być szczególnie uciążliwe dla małych przedsiębiorców. Według Lewiatana, część z nich może nie być w stanie pokryć wysokich kwot należności pieniężnych z ubiegłych lat z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

– Niepokój wzbudza także fakt, że inspektorzy kontroli ZUS nie dostrzegają różnicy między przedmiotem umowy o dzieło i umowy zlecenia. Pracodawcy nie godzą się ze stwierdzeniem, że umowy o określonym rezultacie, niemające charakteru ciągłego, w których przedmiot umowy jest ściśle wskazany, a wykonawca jest rozliczany za osiągnięcie końcowego efektu, ma zapewnioną samodzielność, sam jest organizatorem czynności, jakie realizuje i ponosi odpowiedzialność za wykonanie dzieła, są traktowane jako umowy zlecenia – dodaje dr Spytek-Bandurska.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach