Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


29 grudnia 2006 r.

ZUS: Zmiana zasad stosowania kodów tytułu ubezpieczenia od lipca

Od 1 lipca 2007 roku będzie obowiązywała zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Oznacza to, że zarówno do 31 grudnia 2006 r., jak i od 1 stycznia 2007 r. wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność, mające ustalone prawo do renty, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności. Obowiązkowe dla nich jest jedynie ubezpieczenie zdrowotne.


W związku z powyższym kody tytułu ubezpieczenia 0512, 0562, 0563 i 0572 powinny być stosowane od 1 lipca 2007 roku. W obowiązującej wersji programu Płatnik (6.04.001) przy wybieraniu obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. kodu tytułu ubezpieczenia nie należy stosować kodów przeznaczonych dla osób mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, tj. 05 12, 05 62, 05 63, 05 72.


Zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Dodatkowe informacje w sprawie stosowania kodów tytułu ubezpieczenia można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Na stronach internetowych  ZUS dostępny jest poradnik dla płatników składek: „Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych" wraz z aktualnym załącznikiem „Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych".


(źródło: ZUS)

(A.P.)


 



Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach