Poniedziałek, 24 IV 2017 r.
Nr 67/2017 (2197)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

kalendarium dla daty : 24.04.2017


Wybierz dzień:

terminy (0)


wydarzenia (0)


akty prawne (1)

Data2017-04-24
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 822)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 823)

Wejście w życie: 24.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 824)

Wejście w życie: 24.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 825)

Wejście w życie: 01.01.2018 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-24 poz. 401)

Wejście w życie: 24.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-24 poz. 402)

Wejście w życie: 24.04.2017 r.

Wchodzą w życieUstawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-04-13 poz. 777)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-04-24 poz. 823)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-04-24 poz. 824)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-04-24 poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-04-24 poz. 402)


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach