Piątek, 19 V 2017 r.
Nr 78/2017 (2208)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

kalendarium dla daty : 23.05.2017


Wybierz dzień:

terminy (0)


wydarzenia (0)


akty prawne (1)

Data2017-05-23
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-05-23 poz. 1001)

Wejście w życie: 07.06.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-05-23 poz. 1002)

Wejście w życie: 24.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dziennik Ustaw z dnia 2017-05-23 poz. 1003)

Wejście w życie: 07.06.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-05-23 poz. 1004)

Wejście w życie: 24.05.2017 r.

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (Monitor Polski z dnia 2017-05-23 poz. 464)

Wejście w życie: 23.05.2017 r.

Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Monitor Polski z dnia 2017-05-23 poz. 465)

Wejście w życie: 23.05.2017 r.

Wchodzą w życieRozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-05-15 poz. 945)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-05-22 poz. 991)

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-05-22 poz. 994)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-05-22 poz. 996)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-05-22 poz. 997)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 2017-05-22 poz. 998)

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-05-23 poz. 464)

Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Monitor Polski Nr 0 z dnia 2017-05-23 poz. 465)


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach