Piątek, 19 XII 2014 r.
Nr 187/2014 (1804)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Kalendarium terminów


Terminy

Miesiąc
Rok

Ilość wyników (17)


Data 2014-12-01 r. (30 - dni wolne)
TreśćTermin złożenie deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 43 ust. 1 ustawy o PIT) - PIT-6/PIT-6L.
Data 2014-12-05 r.
TreśćTermin przesłania deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz zapłaty składek ZUS dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Data 2014-12-08 r. (7 - dni wolne)
TreśćWpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności - podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę).
Data 2014-12-08 r. (7 - dni wolne)
TreśćZapłata podatku w formie karty podatkowej.
Data 2014-12-10 r.
TreśćTermin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
Data 2014-12-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.
Data 2014-12-15 r.
TreśćWpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Data 2014-12-15 r.
TreśćWpłata podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2014-12-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w listopadzie 2014 r.
Data 2014-12-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
Data 2014-12-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką.
Data 2014-12-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT.
Data 2014-12-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej (rozliczenia za grudzień dokonuje się w terminie złożenia zeznania podatkowego).
Data 2014-12-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (rozliczenia za grudzień dokonuje się w terminie złożenia zeznania podatkowego).
Data 2014-12-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Data 2014-12-27 r. (25,26 - dni wolne)
TreśćDeklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
Data 2014-12-29 r. (28 - dni wolne)
TreśćZapłata podatku w formie karty podatkowej (za grudzień 2014 r.).

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach