Czwartek, 11 II 2016 r.
Nr 15/2016 (1978)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Kalendarium terminów


Terminy

Miesiąc
Rok

Ilość wyników (34)


« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin przekazania do ZUS informacji za 2015 r. o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA). Informację ZUS - IWA przekazują płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: - byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2016 r., - w 2015 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, - byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2015 r.
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R w formie pisemnej.
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie pisemnej.
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin rozliczenia rocznego dla podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego (zeznanie PIT-28).
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin rocznego rozliczenia odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej (PIT-16A).
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R).
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia informacji o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14).
Data 2016-02-01 r. (31 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Data 2016-02-05 r.
TreśćTermin przesłania deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz zapłaty składek ZUS dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Data 2016-02-08 r. (7 - dni wolne)
TreśćZapłata podatku w formie karty podatkowej.
Data 2016-02-08 r. (7 - dni wolne)
TreśćWpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności - podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę).
Data 2016-02-10 r.
TreśćTermin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
Data 2016-02-15 r.
TreśćZłożenie deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych.
Data 2016-02-15 r.
TreśćZapłata pierwszej raty podatku od środków transportowych.
Data 2016-02-15 r.
TreśćWpłata podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2016-02-15 r.
TreśćWpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Data 2016-02-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćTermin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćTermin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
Data 2016-02-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Data 2016-02-25 r.
TreśćDeklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
Data 2016-02-29 r.
TreśćTermin dokonania przez płatnika rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o PIT i przekazania rozliczenia rocznego przez płatnika podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego (US wyłącznie drogą elektroniczną) - PIT-40.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach