Czwartek, 29 I 2015 r.
Nr 11/2015 (1820)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Kalendarium terminów


Terminy

Miesiąc
Rok

Ilość wyników (20)


Data 2015-01-05 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji rozliczeniowych i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Data 2015-01-07 r.
TreśćWpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności - podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę), sporządzenie i przekazanie informacji.
Data 2015-01-09 r.
TreśćZłożenie przez pracowników oświadczenia (PIT-12) upoważniającego zakład pracy do rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (musi być złożone przed 10.01.2015 r.).
Data 2015-01-12 r. (10,11 - dni wolne)
TreśćTermin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
Data 2015-01-15 r.
TreśćWpłata podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2015-01-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2015-01-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2015-01-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.
Data 2015-01-20 r.
TreśćWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Data 2015-01-20 r.
TreśćTermin do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).
Data 2015-01-20 r.
TreśćTermin złożenia oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków.
Data 2015-01-20 r.
TreśćTermin do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu.
Data 2015-01-20 r.
TreśćTermin do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Data 2015-01-20 r.
TreśćTermin do złożenia zawiadomienia urzędu skarbowego o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie.
Data 2015-01-20 r.
TreśćTermin do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wg stawki 19%.
Data 2015-01-20 r.
TreśćWpłata pobranego przez płatników zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4-5 ustawy o PIT.
Data 2015-01-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
Data 2015-01-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w grudniu 2014 r.
Data 2015-01-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
Data 2015-01-26 r. (25 - dni wolne)
TreśćDeklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach