Środa, 1 IV 2015 r.
Nr 40/2015 (1849)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Kalendarium terminów


Terminy

Miesiąc
Rok

Ilość wyników (20)


Data 2015-04-07 r. (5,6 - dni wolne)
TreśćZapłata podatku w formie karty podatkowej.
Data 2015-04-07 r. (5,6 - dni wolne)
TreśćTermin przesłania deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz zapłaty składek ZUS dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Data 2015-04-07 r. (5,6 - dni wolne)
TreśćWpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 oraz art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności - podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę).
Data 2015-04-10 r.
TreśćTermin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
Data 2015-04-15 r.
TreśćWpłata podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2015-04-15 r.
TreśćWpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Data 2015-04-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.
Data 2015-04-20 r.
TreśćWpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Data 2015-04-20 r.
TreśćWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Data 2015-04-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.
Data 2015-04-20 r.
TreśćWpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT.
Data 2015-04-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.
Data 2015-04-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
Data 2015-04-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
Data 2015-04-27 r. (25,26 - dni wolne)
TreśćDeklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
Data 2015-04-30 r.
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-39). Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT.
Data 2015-04-30 r.
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-38). Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Data 2015-04-30 r.
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-37). Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane za zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendia, zasiłki itd.), nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, nie są obowiązani doliczać do dochodów małoletnich dzieci, a także nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
Data 2015-04-30 r.
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36L). Formularz przeznaczony jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT.
Data 2015-04-30 r.
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36). Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach